KNF, en hoe is het ‘vermogen’ van KNF ontstaan?

KNF, en hoe is het ‘vermogen’ van KNF ontstaan?

KNF, en hoe is het ‘vermogen’ van KNF ontstaan?

KNF heeft in de afgelopen jaren in financieel opzicht wisselende posities gekend. Jarenlang zijn de bijdragen van clubs voor lustrumprojecten geparkeerd bij KNF. Het vermogen van KNF is daardoor voor een groot deel opgebouwd uit reserves ten behoeve van de verschillende lustrumprojecten die nog niet zijn besteed en dus nog openstaan. Daarnaast ontving KNF de rente over de geparkeerde gelden. Van deze rentes zijn in de afgelopen jaren meerdere projecten (mede)gefinancierd. Velen onder ons kennen nog de term ‘verdubbelaar’ die ook op KNF van toepassing was. Als een club zelfstandig een project financierde werd dat bedrag soms door KNF verdubbeld. Maar we beseffen allemaal hoe het op dit moment met de rente op vermogen is gesteld. Daar zit op dit moment even geen muziek in!

Verder kennen we nog bescheiden maar wel zeer gewaardeerde inkomsten uit het verzamelen van cartridges en oude mobiele telefoons.

Onlangs heeft een club die aan het afbouwen was en nog over projectgelden beschikte besloten om die te doneren aan KNF. Wij juichen afbouw van clubs zeker niet toe maar vinden dit gebaar onder deze omstandigheden een mooie oplossing. Het geld wordt nu in ieder geval alsnog voor een Kiwanis-doel ingezet.

En nu het ook in Nederland wat meer gebruikelijk wordt om legaten na te laten, zullen we ook hieraan aandacht besteden

Frans van der Avert,
voorzitter Kiwanis Nederland Fonds.

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.