Oproep Extra Algemene Vergadering 4 maart 2023

Oproep Extra Algemene Vergadering 4 maart 2023

Figi, ´t Rond 2, Zeist

/imagecache/download/uploads/2020/09/kiwanis-kidn-logo.jpg

Beste Kiwanis vrienden,

Hierbij hebben wij het genoegen jullie uit te nodigen voor de extra Algemene Vergadering

op zaterdag 4 maart 2023 in Figi, ’t Rond 2, Zeist.                         

Op de agenda staan naast de benoeming van de nieuwe Gouverneur Elect 2023- 2025

Christ van Oevelen, de voortgang van de commissie Anders.., voorstel besteding reserve

100 K, uitslag enquete Kiwanis magazine en toelichting op procedure vernieuwing statuten.

Agenda treft u onder de uitnoding aan.
 
Aanmelden voor deze Algemene Vergadering kan via onderstaande link. Na afloop van de vergadering bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk de broodjeslunch te gebruiken.

Elke club kan 3 leden afvaardigen die namens de club mogen stemmen.

Wij rekenen op jullie aanwezigheid om mee te praten over de toekomst van onze Kiwanis.

Met vriendelijke groet, Kind Regards namens het bestuur van Kiwanis International District Nederland.

Secretaris/Districtsadministrateur

Kiwanis International District  Nederland

Ap Lammers
Hogestraat 51,

6953 AR Dieren                          

Telefoon  06 53394768

Email         secretaris@kiwanis.nl

 

Agenda extra Algemene Vergadering 4 maart 2023

Zaal open om 10.00 uur. Start vergadering 10.30 uur 

nr. Omschrijving Door  
1. Opening  /imagecache/lg/uploads/2021/12/piet-derks-officiele-foto-9-09-202-1.jpg  
2. 

Concept notulen Algemene Vergadering 10 september 2022

Klik voor verslag op deze link

Gouverneur  
3. Ingekomen stukken /imagecache/lg/uploads/2021/05/ap-op-de-trap.jpg  
4. 

Mededelingen

*stand van zaken digitaal vergaderen

*Ontwikkelingen m.b.t. fee Kiwanis Internationaal

*Vervallen van de Regiobijeenkomsten

 Gouverneur  
5.

Presentatie stand van zaken werkgroep Anders...

/imagecache/original/uploads/2022/10/anders-besturen-zinvol.png  
6.

Voorstellen besteding van de kasreserves t.b.v. PR.

Klik voor het voorstel op deze link

   
7.

Uitslag enquete jaarlijks Kiwanis blad

N.a.v. de uitslag van de enquete stellen wij u voor om met ingang van 2023 te stoppen met de fysieke uitgave van het Kiwanis magazine en over tot gaan tot het jaarlijks uitgeven van een digitale Kiwanis magzine. Kosten voor een digitale uitgave zal rond de 1000 euro gaan bedragen.

Klik op onderstaande link voor uitslagen en reacties enquete.

https://kiwanis.nl/attachment/uploads/2023/01/uitslagen-enquete-magazine.docx 

/imagecache/lg/uploads/2020/06/voorblad-magazine-nr-4-2019-2020-2.jpg  
8.

Oproep deelname inspiratiedag 22 april 2023 

/imagecache/lg/uploads/2023/01/hanzehof-zutphen.jpg  
9. 

Informatie door voorzitter Stichting Kiwanis Pop Nederland, Lindy Ward, over de ontwikkelingen van het poppenproject. 

www.kiwanispop.nl 

   
10. 

President Martien van der Meer, president Kiwanis Europa informeert ons over de stand van zaken, waar Europa mee bezig is en het Europees Congres op 20 mei in Amsterdam.

56e EUROPESE CONVENTIE (EN) – Academy – Kiwanis Europe

/imagecache/download/uploads/2020/03/martien-van-der-meer-kandidaat-trustee-221.jpg  
11. Introductie Gouverneur Elect 2022 - 2023 door Paul Hunter Lid  Kiwanis Club Wouw - Zoomvliet /imagecache/lg/uploads/2023/01/wouw-zoomvliet.jpg  
12.  Benoeming Gouverneur Elect 2022 - 2023 Christ van Oevelen, lid Kiwanis Club Wouw Zoomvliet /imagecache/download/uploads/2022/11/christ-van-oevelen.jpg  
13. Acceptatie toespraak Gouverneur Elect 2022 - 2023 Christ van Oevelen Kiwanis Club Wouw - Zoomvliet    
14. Rondvraag    
15. Sluiting 12.00 uur     
  Na afloop is er een broodjes buffet op de omloop.    

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.