Oproep voor het 33e congres 14092019

Oproep voor het 33e congres 14092019

Voor de leden die zich nog niet hebben opgegeven

bij deze de oproep om deel te nemen aan het Congres 2019 Hilversum

Aan: Leden Kiwanis clubs in District Nederland

Van: Bestuur Kiwanis International District Nederland

Datum: 22 augustus 2019

Betreft: Algemene Vergadering op zaterdag 14 september 2019 te Hilversum.

Geachte Leden,

Zaterdagmorgen 14 september 2019 om 10:20 uur wordt in Hilversum de jaarlijkse Algemene Vergadering van Kiwanis International District Nederland (KIDN) gehouden. Bij enkele onderwerpen wordt instemming van de leden gevraagd. De bij die onderwerpen behorende stukken kunt u via de link Congresstukken 2019 en het down te laden Congresboek vinden.

In deze extra nieuwsbrief treft u ook informatie aan van de commissie lustrum project 2021 over de te volgen procedure en hoe de besluitvorming uiteindelijk gaat plaatsvinden. Uitgangspunt is om een groot draagvlak onder alle leden te realiseren.

In de hal van het MCO is ook een kleine informatiemarkt ingericht. O.a. stichting Poppenproject (informatie over het succesvolle poppenproject), KNF/KCF (informatie over wat deze fondsen voor de clubs kunnen betekenen, Communicatie Commissie (o.a. informatie nieuwe website en ?) en Youth For Understanding (KC Laren)(Als Kiwanis club kunt u deze waardevolle buitenlandse ervaring van een Nederlands kind (gedeeltelijk) sponsoren, of binnen uw ledenbestand een gastgezin voorstellen voor een buitenlandse student. Zowel de Nederlandse als de buitenlandse student kunnen aan hun gast-Kiwanis club tijdens hun jaar rapporteren en ervaringen op een clubvergadering delen.)

Aan het nieuwe onderdeel van het congres, te weten het Kidsprogramma, nemen 75 kinderen deel!

Wij hopen op 14 september 2019 velen van u in het MCO Hilversum te mogen begroeten.

Via onderstaande link kunt u zich voor het congres opgeven. Elke club heeft, mits men de contributienota heeft betaald, recht om 3 leden gratis in te schrijven.

http://www.kiwanis.nl/congresregistratie

Voor vragen over de stukken kunt u contact op nemen met één van de bestuursleden (dagelijks bestuur of de luitenant gouverneur van uw divisie).

Met vriendelijke Kiwanis groet, mede namens het bestuur en congrescommissie van Kiwanis International District Nederland

secretaris Kiwanis District International Nederland

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.