spelregels toewijzing lustrumproject

spelregels toewijzing lustrumproject

Beste leden van Kiwanis District Nederland,

Eind mei hebben jullie via het bestuur van je Club en via de nieuwsbrief de oproep kunnen lezen om potentieel lustrumprojecten in te dienen bij de lustrumcommissie die kans maken om tot landelijk lustrumproject gekozen te worden waarvoor we met elkaar geld gaan inzamelen. Het doel is opnieuw om €250.000,- bijeen te brengen! Ook in de nieuwsbrief van augustus is hieraan aandacht besteed.

Wij hebben een flink aantal voordrachten ontvangen, waarvoor hartelijk dank!

Nog een korte herhaling van de criteria waaraan een geschikt lustrumproject voldoet, kortgesloten met GV Elect Carel Maass (2019 - 2020) en kandidaat GV Elect Piet Derks (2020-2021):

- het goede doel zet zich in voor het welzijn en de directe leefomgeving van kinderen

(specifiek kinderen hebben er baat bij en worden er beter en blij van)

- het goede doel heeft een landelijke dekking

(alle leden van Kiwanis District Nederland kunnen er dicht bij huis een bijdrage aan leveren, dat bevordert betrokkenheid. Ook is het dan voor de (landelijke) media interessant om aandacht aan te besteden)

- Kiwanis Clubs kunnen hun eigen manier kiezen om geld in te zamelen

(je kunt kiezen wat je past: fondsen aanschrijven, handen uit de mouwen met elkaar, activiteiten organiseren om fondsen te werven, etc.)

Procedure:

De lustrumcommissie gaat de ingebrachte goede doelen langs de lat van bovengenoemde criteria leggen, samen met Carel Maass, Gouverneur Elect.

Er zal vervolgens een digitale stemming plaatsvinden ná het congres van 14 september. Het voornemen is om alle leden van Kiwanis District Nederland een stem te geven: iedereen kan dan een van de voorgestelde lustrumprojecten kiezen.

De stemming wordt voorafgegaan door een duidelijke toelichting zodat het uitbrengen van de digitale stem een koud kunstje wordt. Ook geven we extra aandacht via de besturen van de Clubs en sociale media.

Hiermee beogen we een grote betrokkenheid en daarmee een bevredigende opbrengst.

Iedereen die een geselecteerd goed doel heeft aangedragen krijgt een separate e-mail waarin wordt toegelicht hoe die stemming invulling krijgt en hoe zij het goede doel voor het voetlicht kunnen brengen. Hierover ook meer tijdens het congres van 14 september aanstaande.

Kortom: tijdens het congres op 14 september wordt niet gestemd, aangezien we alle leden die kans willen bieden. Wel vertellen wij tijdens het congres meer over de procedure en verdere plannen in het kader van het goede doel en het lustrum van 2021.

Wij hopen jullie hiermee nog wat extra ruimte te geven en verder te informeren. Mochten er vragen zijn, dan kunnen jullie bij een van ons terecht: Ger Adams, Kiwanis Club Rotterdam en Joost Boers, Kiwanis Club Hilversum-Baarn.

Hartelijke groeten van Maaike Roosen

Kiwanis Nederland Commissie Lustrumproject 2021

tel. 06-23297018

e-mail: maaikeroosenkiwanis@gmail.com

url: www.kiwanis.nl

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.