Congressen en verslagen

Congressen en verslagen

Congressen en verslagen

  • Inspiratiedag en AV 11 september 2021 Gouverneur Piet Derks

   Onderwerpen digitaal stemmen ter voorbereiding van de Algemene Vergadering:
  • 1.Concept verslag Algemene Vergadering d.d. 12 september 2020
  • 2.Fiancieel jaarverslag en jaarrekening over het jaar 2019-2020
  • 3.Accountantsverklaring over het jaar 2019-2020
  • 4.Beleidsplan KI-DN 2021-2022
  • 5.Begroting KI-DN 2021-2022
  • 6.Voorstel contributies KI-DN, KI, KI-E
  • De begroting voor 2021/2022 is identiek aan hetgeen vorig jaar gepresenteerd werd. De contributie voor KI-DN blijft ongewijzigd: 47.50 € per lid.

   Wij verwachten dat de contributiebijdragen voor KI (Kiwanis International) gelijk blijft aan 52$. De dollar/euro koers wordt pas in september bekend. We rekenen met 48€.

   Voor KI-E (Kiwanis Europa) blijft de contributie gelijk aan 8,35€.

   Nieuwe leden die gedurende het jaar (tussen 1 oktober 2021 en 30 september 2022) ingeschreven worden betalen een inschrijfgeld ter hoogte van 42$ aan Kiwanis International, maar geen contributie aan KI in dat jaar.

  • 7.Goedkeuring bevoegdheid Dagelijks bestuurom éénmaal per jaar een bedrag van maximaal 5000 euro te besteden (volgens artikel 19 lid 2 van de KI-DN statuten) 

Verslagen onderzoeken door HAN en Saxion