Lustrumcommissie

Lustrumcommissie

Lustrumcommissie

Commissie relatie lustrumprojecten / nieuw project (benoemd door DB/AB)

 

Taakomschrijving:

  • Het onderhouden van goede contacten met de organisaties van de vier bestaande lustrumprojecten van Kiwanis Nederland. Te weten Beverwijk, Groningen, Nijmegen en Barneveld.
  • Adviseert en ondersteunt clubs bij het doen van voorstellen voor het komende lustrumproject.
  • Adviseert het DB/AB over mogelijke projecten voor het lustrumjaar 2021 die aansluiten op onze missie en passen binnen het beschikbare budget.
  • Stelt een tijdpad en kostenraming op.
  • Maakt een plan voor gerichte fundraising en PR.
  • Stelt een plan op voor een feestelijke overdracht van het lustrumproject (13 september 2021) aan de belanghebbende, met oog voor een effectieve PR voor Kiwanis.
  • De commissie kan zich laten bijstaan door een ad hoc werkgroep.