54e Europse Congres Kiwanis Europa Digitaal

54e Europse Congres Kiwanis Europa Digitaal

  /imagecache/lg/uploads/2021/04/kiwanis-54e-europese-conventie.jpg     

Aan: alle leden van alle Kiwanis clubs in Nederland

Beste Kiwanis vrienden,

Namens het Algemeen Bestuur van Kiwanis Nederland wil ik jullie toelichten waarom het belangrijk is om gebruik te maken van de mogelijkheid om te stemmen tijdens het 54ste Kiwanis International European Federation (KI-EF) congres. Elke club is lid van KI-EF en zonder de instemming van de leden (dit zijn de Europese clubs) kunnen er geen ingrijpende veranderingen doorgevoerd worden.

KI-EF werkt al decennia als een "feitelijke vereniging" en maakt gebruik van het kantoor van Kiwanis International in Gent in België. Reeds lange tijd wordt de noodzaak gevoeld om KI-EF te veranderen in een vereniging in de vorm van een rechtspersoon. Daarvoor zijn er 2 belangrijke argumenten:

·       de aansprakelijkheid van bestuurders is daarmee geregeld

·       het is een vereiste stap om te migreren naar een Kiwanis Europa met meer autonomie t.o.v. Kiwanis International

In september 2020 is door het toenmalige bestuur van KI-EF de vereniging zonder winstoogmerk KI-E A.s.b.l (Kiwanis International Europe) opgericht in Luxemburg op basis van een stichtingsdocument dat afgeleid is van de KI-EF statuten. De overgang naar KI-E behoeft echter nog goedkeuring door de leden (= clubs). Tijdens het congres op 5 juni wordt hierover gestemd.

Het District Nederland heeft als enige District in Europa amendementen ingediend op het stichtingsdocument van KI-E. Het huidige bestuur van KI-EF heeft deze amendementen overgenomen en op de agenda van 5 juni geplaatst. Wij vinden dat deze 4 amendementen goedgekeurd moeten worden alvorens het stichtingsdocument van KI-E te accepteren als zijnde de nieuwe statuten.

Ieder Kiwanis lid kan meedoen aan dit online congres. Per club kunnen er 3 personen stemmen, mits ze ook aangemeld zijn als stemgerechtigde. Dat moet door de secretaris (of plaatsvervanger) van de club vóór 4 mei online gebeuren! Zie onderstaande toelichting.

De stemgerechtigden moeten op zaterdagochtend 5 juni via de link, die per e-mail aan hen wordt toegezonden, inloggen en kunnen dan stemmen. De elektronische stemmingsprocedure zal op die dag uitgelegd worden.

Het Algemeen Bestuur van KI-DN adviseert jullie het volgende:

·       akkoord gaan met overgang van het huidige KI-EF naar KI-E (de vereniging in Luxemburg)

·       akkoord gaan dat een club lid wordt van KI-E

·       akkoord gaan dat het vermogen van KI-EF overgemaakt wordt naar KI-E

·       akkoord gaan met de 4 amendementen ingediend door District Nederland (om procedurele redenen via Kiwanis club Halderberge)

·       akkoord gaan met de statuten van KI-E (mits de amendementen geaccepteerd worden)

Er kan ook gekozen worden uit 2 kandidaten voor vice - president Kiwanis International Europe, als ook voor de Trustee.

Wij rekenen op jullie! Doe mee! Stem mee! Laat zien dat het District Nederland ook binnen Kiwanis Europa een leidende rol heeft!

Namens het Algemeen Bestuur,

Piet Derks

Gouverneur Kiwanis District Nederland 2020-2021

/imagecache/lg/uploads/2021/04/kiwanis-2021-1.jpg            

                                                                                                             

Voorbereidingen en inschrijving

Het Europese Kiwanis congres in 2021 zal worden georganiseerd als een ONLINE VERGADERING die open staat voor alle Europese leden.
Op 1 februari 2021 concludeerde het Bestuur van Kiwanis Europa dat het houden van een congres voor het bestuursjaar 2020-2021 in Zürich niet raadzaam en onuitvoerbaar zou zijn vanwege de aanhoudende gezondheidsbedreiging voor Kiwanis-leden, hun families en alle individuen die van en naar het congres reizen.

Laat je informeren via Kiwanis Academy online sessies
Dinsdag 18 mei 2021, 19: 00-20: 30: Ontmoet de kandidaten
Dinsdag 25 mei 2021, 19: 30-20: 30: Q&A over de overgang van KI-EF naar KI-E
Donderdag 27 Mei 2021, 19: 30-20: 30: Q&A over de overgang van KI-EF naar KI-E
Om deze sessies te kunnen volgen moet je wel eerst een account aanmaken via de Kiwanis Europe website (www.kiwanis.europe.eu ) en vervolgens je inschrijven voor de gewenste sessie(s).

Zaterdag 5 juni 2021, 9.00-12.00: Huis van Afgevaardigden

Tijdens het Huis van Afgevaardigden zullen we naast andere punten, de nieuwe structuur van Kiwanis in Europa bevestigen.

Andere punten:
• de financiën presenteren en aanvaarden
• een nieuwe vice-president kiezen
• een nieuwe KI-trustee kiezen
• stemmen over voorgestelde wijzigingen
• het inkomende Europese Bestuur bevestigen voor het bestuursjaar 2021-2022

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de congresbrochure te vinden via deze link: https://academy.kiwanis.eu/wp-content/uploads/2021/01/2021_Convention_Brochure_final.pdf 

REGISTRATIE VOOR DEELNAME
Clubleden kunnen zich uitsluitend registreren via de Europese registratiepagina . De online registratie sluit op 4 mei 2021. Na deze datum kan je alleen nog inschrijven, echter zonder stemrecht!

website: https://www.kiwanis.eu/NL/(5)CONVENTIE/index.html   

CERTIFICERING VAN DE GEDELEGEERDEN
Afgevaardigden van de club die zullen deelnemen aan de stemming tijdens het Huis van Afgevaardigden, dienen bovendien door de secretaris van de club te worden aangemeld met gebruikmaking van het verkiezingscertificaat voor afgevaardigden en plaatsvervangers . Het naar behoren ingevulde certificaat moet uiterlijk 4 mei 2021(elektronisch) worden ingediend .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kiwanis Europe-kantoor per e-mail op europeinfo@kiwanis.org    of per telefoon +32 9 216 77 77.

 

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.