Strategische Commissie Kiwanis District Nederland

Strategische Commissie Kiwanis District Nederland

Strategische Commissie Kiwanis District Nederland

Leden: 

Hendrik Beuving (voorzitter)  M 06 53892301
Michel Oldenburg  M 06 24906738
Guido Palm  M 06 52698063
Erik Luijkx  M 06 51639980

Taakomschrijving:

  • Ontwikkelt een volgend Strategisch plan voor de middellange termijn met voldoende draagvlak van het AB en de clubs.
  • Doet als strategisch sparringpartner op basis van actuele ontwikkelingen gevraagd en ongevraagd voorstellen aan DB/AB ten aanzien van gewenste bijstellingen van het vigerend Strategisch plan.
  • Evaluatie van de uitvoering van het huidige plan door het DB en AB en rapporteert hierover jaarlijks rechtstreeks aan de Algemene Vergadering. 

Strategisch plan 2013 - 2018
7.0 STRATEGIE NOTA definitief 2 juni 2019.pptx

Rapporten over naamsbekendheid en Tevredenheidsonderzoek onder leden Kiwanis Nederland.

Onderzoek naamsbekendheid (Studenten Saxion Deventer)
Tevredenheidsonderzoek Kiwanis District Nederland (studenten Han Nijmegen)

Bijlage Enquete Communicatie binnen Kiwanis (tevredenheidsonderzoek)