Strategische Commissie Kiwanis District Nederland

Strategische Commissie Kiwanis District Nederland

Strategische Commissie Kiwanis District Nederland

Leden: 

Hendrik Beuving (voorzitter)  M 06 53892301
Michel Oldenburg  M 06 24906738
Erik Luijkx  M 06 51639980
Vacature

Taakomschrijving:

  • Ontwikkelt een volgend Strategisch plan voor de middellange termijn met voldoende draagvlak van het AB en de clubs.
  • Doet als strategisch sparringpartner op basis van actuele ontwikkelingen gevraagd en ongevraagd voorstellen aan DB/AB ten aanzien van gewenste bijstellingen van het vigerend Strategisch plan.
  • Evaluatie van de uitvoering van het huidige plan door het DB en AB en rapporteert hierover jaarlijks rechtstreeks aan de Algemene Vergadering. 

STRATEGIE NOTA  2013 - 2018
STRATEGIE NOTA  2019 en verder definitief 24 juni 2019

Rapporten over naamsbekendheid en Tevredenheidsonderzoek onder leden Kiwanis Nederland.

Onderzoek naamsbekendheid (Studenten Saxion Deventer)
Tevredenheidsonderzoek Kiwanis District Nederland (studenten Han Nijmegen)

Bijlage Enquete Communicatie binnen Kiwanis (tevredenheidsonderzoek)

Onderzoek door studenten Avans Breda, 14 januari 2021 en gepresenteerd tijdens het internet café van 7 februari 2021