Congressen en verslagen

Congressen en verslagen

Congressen en verslagen

Uitnodigingen 37e Algemene Vergadering 2023.

Aan: de leden van Kiwanis District Nederland

Van: Algemeen bestuur

Beste Kiwanis vrienden,

Bijgaand de agenda voor de 37ste Algemene Vergadering Van Kiwanis International District Nederland. Het wordt de afronding van mijn 3 jaar als gouverneur. Een boeiende periode met veel veranderingen, mede versneld door corona. Dit wordt het laatste congres waarbij enkel aanwezige leden hun stem kunnen uitbrengen. Tijdens deze vergadering komen statuutwijzingen aan de orde die het mogelijk moeten maken om in de toekomst online-vergaderingen te houden om zodoende zoveel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen te participeren in de Algemene Vergadering.

Kiwanis gaat over vriendschap en samenwerken. Elkaar ontmoeten is een belangrijk element om elkaar te inspireren met ideeën. Daartoe hadden we dit jaar een landelijke Inspiratiedag georganiseerd in april die we helaas moesten annuleren vanwege te weinig aanmeldingen. Daaruit hebben we geleerd: de toekomst is minder landelijke en meer lokale/regionale activiteiten om Kiwanis clubs en leden te verbinden.  

We beginnen de AV met een inleiding door Hans Spekman, voorzitter van het Jeugd Educatie Fonds, die ons zal laten zien hoeveel behoefte er is aan ondersteuning van kinderen.

Op deze AV gaan we kennis maken met het nieuwe verjongde bestuur dat de ingeslagen weg van vernieuwing gaat vervolgen. Het adagium wordt: dichter bij de clubs en zich faciliterend opstellen richting clubs. Dankzij doorgevoerde bezuinigingen zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar om clubs te helpen te werken aan naamsbekendheid, groei en verjonging.

In het programma na de lunch zullen we enkele clubs en leden in het zonnetje zetten. Het is zo hartverwarmend te ervaren welke prestaties clubs en leden leveren en wat zij bijdragen aan een beter leven voor kinderen.

Ter afsluiting is er in de middag een gezellig samenzijn ingepland op deze prachtige locatie: het Openlucht Museum te Arnhem. Partners zijn hartelijk welkom op deze AV. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

We heten iedereen hartelijk welkom op 9 september! Meld je snel aan!

Namens het Algemeen Bestuur,

Piet Derks

Gouverneur 2020-2023

Klik op deze link voor de agenda 37e Algemene Vergadering en de documenten die ter lezing beschikbaar zijn.

 

Uitnodiging Extra Algemene Vergadering 4 maart in Figi, Zeist. Governeur Piet Derks

 

KLIK OP DEZE LINK AANMELDEN EXTRA AV 4 MAART

/imagecache/lg/uploads/2020/09/kiwanis-kidn-logo.jpg

Beste Kiwanis vrienden,

Hierbij hebben wij het genoegen jullie uit te nodigen voor de extra Algemene Vergadering

op zaterdag 4 maart 2023 in Figi, ’t Rond 2, Zeist.

                         /imagecache/lg/uploads/2022/05/figi-zeist.jpg

Op de agenda staan naast de benoeming van de nieuwe Gouverneur Elect 2023- 2025

Christ van Oevelen, de voortgang van de commissie Anders.., voorstel besteding reserve

100 K, uitslag enquete Kiwanis magazine en toelichting op procedure vernieuwing statuten.

De agenda en bijbehorende stukken kunt u via onderstaande link bekijken en downloaden.

Agenda extra Algemene Vergadering 4 maart  2023 Zaal open om 10.00 uur Start vergadering

 

Na afloop van de vergadering is er een gezamenlijke buffet lunch

 

Aanmelden voor deze Algemene Vergadering kan via onderstaande link. Na afloop van de vergadering bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk de broodjeslunch te gebruiken.

Klik op deze link voor aanmelden extra Algemene Vergadering op 4 maart 2023

Wij rekenen op jullie aanwezigheid om mee te praten over de toekomst van onze Kiwanis.

Met vriendelijke groet, Kind Regards namens het bestuur van Kiwanis International District Nederland.

Secretaris/Districtsadministrateur

Kiwanis International District  Nederland

Ap Lammers
Hogestraat 51,

6953 AR Dieren                          

Telefoon  06 53394768

Email         secretaris@kiwanis.nl

 

36e Algemene Vergadering 10 september 2022 Gouverneur Piet Derks. Locatie Figi Zeist.

Klink voor de digitale agenda op deze link.

 

Digitale Algemene Vergadering 11 september 2021 Gouverneur Piet Derks 

Onderwerpen digitaal stemmen ter voorbereiding van de Algemene Vergadering:

Verslagen onderzoeken door HAN en Saxion