Congressen en verslagen

Congressen en verslagen

Congressen en verslagen

Uitnodiging Extra Algemene Vergadering 4 maart in Figi, Zeist. Governeur Piet Derks

 

KLIK OP DEZE LINK AANMELDEN EXTRA AV 4 MAART

/imagecache/lg/uploads/2020/09/kiwanis-kidn-logo.jpg

Beste Kiwanis vrienden,

Hierbij hebben wij het genoegen jullie uit te nodigen voor de extra Algemene Vergadering

op zaterdag 4 maart 2023 in Figi, ’t Rond 2, Zeist.

                         /imagecache/lg/uploads/2022/05/figi-zeist.jpg

Op de agenda staan naast de benoeming van de nieuwe Gouverneur Elect 2023- 2025

Christ van Oevelen, de voortgang van de commissie Anders.., voorstel besteding reserve

100 K, uitslag enquete Kiwanis magazine en toelichting op procedure vernieuwing statuten.

De agenda en bijbehorende stukken kunt u via onderstaande link bekijken en downloaden.

Agenda extra Algemene Vergadering 4 maart  2023 Zaal open om 10.00 uur Start vergadering

 

Na afloop van de vergadering is er een gezamenlijke buffet lunch

 

Aanmelden voor deze Algemene Vergadering kan via onderstaande link. Na afloop van de vergadering bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk de broodjeslunch te gebruiken.

Klik op deze link voor aanmelden extra Algemene Vergadering op 4 maart 2023

Wij rekenen op jullie aanwezigheid om mee te praten over de toekomst van onze Kiwanis.

Met vriendelijke groet, Kind Regards namens het bestuur van Kiwanis International District Nederland.

Secretaris/Districtsadministrateur

Kiwanis International District  Nederland

Ap Lammers
Hogestraat 51,

6953 AR Dieren                          

Telefoon  06 53394768

Email         secretaris@kiwanis.nl

 

36e Algemene Vergadering 10 september 2022 Gouverneur Piet Derks. Locatie Figi Zeist.

Klink voor de digitale agenda op deze link.

 

Digitale Algemene Vergadering 11 september 2021 Gouverneur Piet Derks 

Onderwerpen digitaal stemmen ter voorbereiding van de Algemene Vergadering:

Verslagen onderzoeken door HAN en Saxion