agenda met bijlagen voor de 37e Algemene Vergadering

agenda met bijlagen voor de 37e Algemene Vergadering

9 september Open Lucht Museum

 

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de 37e Algemene Vergadering op 9 september in het Open Lucht Museum

 

Agenda 37e Algemene Vergadering

Zaterdag 9 september 2021, 10.00 tot 16.00

 

Algemene Vergadering
0 9.30 Zaal open  
1 10.00 Opening van de Algemene Vergadering Welkom door Gouverneur Piet Derks
2 10.05 Inleiding Door Hans Spekman voorzitter Jeugd Educatie Fonds Wij hopen dat ook de partners deze lezing zullen bijwonen
3 10.45

Mededelingen Bestuur, orde van de vergadering en vaststelling agenda

-Ingekomen stukken

 

 

Brief van LG Rob Lammers namens diverse verenigingen uit zijn divisie

4 10.50

Herdenken van overleden leden

1 minuut stilte
5 10.52

Herbevestiging van de stemcommissie

Kees van Ee (KC Assen )

Peter Pietersen (KC Golden Club Nederland)

Toon Scheepers (KC Rheden `De Veluwezoom`)

6 10.55

Concept notulen

Goedkeuring van de notulen van Extra AV 4 maart 2023

7 11.00

Financiën 2021-2022

Goedkeuring jaarrekening 2021-2022 en financieel jaarverslag
Zie bijlage

8 11.10

Controleverklaring

Accountantsverklaringg accountant
 Zie bijlage

9 11.15

Decharge van het bestuur 2021-2022

 

10 11.15

Afronding Bestuursjaar 2022-2023

Zie bijlage

11 11.20

Beleidsplan 2023-2024

Jaaragenda

Zie bijlage

Zie bijlage

 

12 11.35

Financiën 2023-2024

Begroting Bestuursjaar 2023-2024

Toelichting op begroting 2023-2024.

13 11.45

Contributievoorstel 2023-2024 (Kiwanis International, District Nederland, Kiwanis Europa)

 Zie bijlage

14 11.55

Bevoegdheid Algemeen Bestuur

Goedkeuring bedrag 5000€ volgens artikel 19 lid 2 van de Statuten
Jaarlijks vraagt het DB toestemming aan de Algemene Vergadering voor een niet nader gespecificeerde bestemming; het AB beslist over de inhoudelijke besteding

Zie bijlage

15 12.15

a. Aanpassing statuten om  digitaal stemmen mogelijk maken.

b. Aanpassen i.v.m. WBRTnpassing Statuten

bijlage statuten 2009

Voorstel om de statuten te actualiseren naar de huidige stand van zaken. 

Concept statuten

 

16 12.30

-Verslag KNF 2022-2023.

-Voorstel benoeming kascommissie KNF

(Stichting Kiwanis Nederland Fonds)

bijlage 

volgt z.s.m. 

 

Nieuwe statuten ter informatie
17 12.35

Bevestiging Gouverneur 2023-2024

Installatie Gouverneur Elect Christ van Oevelen als Gouverneur 2023-2024
door Gouverneur Piets Derks

18 12.40

Commissies 2023 – 2024 

Toelichting door Gouverneur Christ van Oevelen

19 12.45

vacature Gouverneur-elect 2023-2024

Toelichting over de stand van zaken door Gouverneur Christ van Oevelen

20 12.50

Rondvraag

 

21 13.00

Sluiting eerste gedeelte vergadering.

 

 
 Voor deze toch wat bijzondere 37e  Algemene Vergadering in Het Open Lucht Museum te Arnhem worden ook de partners uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Zij krijgen, na de inleiding van Hans Spekman,  in het ochtendgedeelte een rondleiding aangeboden. Van een en tot twee is er een gezamenlijke lunch.

Van 14.15 tot 16.00 is het moment dat wij met een praatje, hapje en drankje o.a.  afscheid gaan nemen van een 3-tal DB leden. Te weten PG Carel Maass, lid van het Bestuur 2018-2023, Piet Derks Gouverneur 2020-2023 lid van bestuur 2019-2020, Penningmeester Sofia Oudmaijer-Carbajo 2019 -2023 en Ap Lammers secretaris (1e periode 2014-2019 en 2e periode 2022-2023)

Heropening 37  Algemene Vergadering 9 september 2023
1 14.15 Award KNF Door voorzitter KNF Carel Maass
2 14.15 Award namens KIDN Door Gouverneur Piet derks
3 14.25

Voorstellen Dagelijks Bestuur 2023-2024

Benoeming Secretaris KI-DN 2023-2024  Henk Oostdam (Kiwanis Club Rijn en Gouwe)

Benoeming Penningmeester KI-DN 2023-2024  Eric-Jan Sobels (Kiwanis Barneveld)

Benoeming Immediate Past Gouverneur 2023-2024 Piet Derks (Kiwanis club Halderberge Rucphen)

Door aankomend Gouverneur 2023-2024
4 14.30

Voorstellen Team Luitenant Gouverneurs
Samenstelling team LG´s

Door aankomend Gouverneur Christ van Oevelen
5 14.35

Voorstellen commissies en hun voorzitters

Door aankomend Gouverneur Christ van Oevelen
6 14.40

Afscheid van leden Bestuur

Door aankomend Gouverneur Christ van Oevelen
7 15.00

Sluiting

 
   

Gelegenheid om onder het genot van een drankje en hapje afscheid te nemen van de vertrekkende bestuursleden.

 
 
 
 
 
 
 

 

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.