Golden Clubs

Golden Clubs

Golden Clubs

Kiwanis Golden Clubs in Nederland zijn Kiwanis clubs die zich vooral (maar zeker niet uitsluitend)  richt op leden die hun actieve loopbaan hebben afgesloten maar desondanks nog graag met de Kiwanisorganisatie verbonden willen blijven en daarin een actieve rol willen blijven spelen. Deze leden zien vaak hun netwerken slinken en hebben ook niet meer de mogelijkheid en behoefte om grootschalige projecten te realiseren maar men wil wel aan Kiwanis verbonden blijven en bijdragen aan de doelstellingen van Kiwanis. Het sociale element krijgt dan meer gewicht. Ook leden die om een andere, soms meer persoonlijke  reden niet langer bij hun reguliere club terecht kunnen, hebben de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een Golden Club.

Dat wil overigens niet zeggen dat leden die nog werkzaam zijn niet welkom zouden zijn in deze clubs. Dat is zeker niet het geval. Echter, de werkwijze als clubs is vooral afgestemd op leden die ook overdag samen kunnen komen.

De organisatie

Golden Kiwanis Clubs zijn in organisatorische zin gewone Kiwanis clubs die ook alle rechten en verplichtingen hebben die iedere reguliere club heeft.  Alleen het ledenbestand is veelal anders opgebouwd. Golden clubs kunnen als volwaardig gecharterde clubs functioneren maar ook de optie van een satellietclub biedt mogelijkheden.

Op dit moment kennen we in het district Nederland twee Golden Clubs waarvan er één regionaal gebonden zijn en één club leden uit het gehele district kent.

Leden kunnen er voor kiezen om naast hun thuisclub ook bij Kiwanis Club Golden Nederland ingeschreven te zijn ( een z.g. dubbel lidmaatschap).