Kiwanis Academy

Kiwanis Academy

Kiwanis Academy

Opleidingscommissie / Kiwanis Academy Nederland (benoemd door DB/AB)

Leden: Lindy Ward (vz), Leo Wielstra (adviseur) en vacature

Taakomschrijving:

  • Het technisch uitbouwen en vullen van de Kiwanis Academy Nederland op Kiwanis.nl (of eigen website) met trainingen, links, best practices, lessons learned en andere content.
  • Trainingen ontwikkelen voor LG’s/divisieclubbuilders en voor commissieleden o.b.v. het huishoudelijk reglement, statuten, LG-boekje, websites enz.
  • LG’s en clubbesturen opleiden; ook thematisch zoals ‘dienend leiderschap’.
  • Verbreden en verspreiden van kennis over Kiwanis. • Samenwerking bevorderen met de commissies Groei en Organisatie en Communicatie/PR.

zie ook https://www.kiwanisacademynederland.nl/kiwanis-academy.html