TV Studio Nijmegen

TV Studio Nijmegen

Het derde lustrum project was het realiseren van de Radboud Kinder TV studio voor de jonge patiënten van het Radboud UMC / Princes Amalia kinderziekenhuis Nijmegen.

Radboud UMC/ Prinses Amalia Kinderziekenhuis - Kiwanis TV Studio

Kinderen maken onder leiding zelf videofilms die met thuis en vriendjes worden uitgewisseld. In samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) vanuit de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) wordt hulp geboden en worden kinderen vertrouwd gemaakt met de apparatuur en geholpen met het realiseren van hun droombeelden.  Kijk op eens op het youtube kanaal van Radboud UMC voor de resultaten.  De link vindt je hier natuurlijk!

De bijdrage van Kiwanis

Kiwanis heeft in dit destijds nieuw gebouwde kinderziekenhuis een enorme bijdrage geleverd aan film en ontwikkelingsapparatuur om vaak ernstig zieke kinderen de nodige afleiding te bezorgen. Kinderen maken onder leiding zelf video films die met thuis en vriendjes worden uitgewisseld. Onder het motto ‘een ziek kind heeft maar één wens’ is op diverse gebieden veel tot stand gebracht, waaronder dus ons project. Vooral de laatste tijd heeft de exploitatie onder stevige druk gestaan door bezuinigingen aan het kinderziekenhuis opgelegd. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de op zich geringe kosten van het personeel en de afschrijving op de kostbare apparatuur.

Continuïteit

Het bestuur van AKN (Stichting Fondsenwerven Academisch Kinderziekenhuis Nijmegen), een nog bestaande stichting – aktief in de startperiode om sponsors te vinden voor de financiering van projecten t.g.v. de kinderen – heeft nog een ruim bedrag kunnen vrijmaken om de verouderde apparatuur van de TV Studio te kunnen vervangen en om het kinderspeelbalkon te restaureren. Dit initiatief heeft er toe geleid dat voor de komende jaren de continuiteit een belangrijke impuls heeft gekregen. Onze commissie heeft deze ontwikkeling gevolgd en waardering overgebracht aan het bestuur van de stichting. Met de leiding van het kinderziekenhuis is ook regelmatig contact geweest, dit vooral gezien de continuiteit van het project. Behalve apparatuur gaat het ook om personeel. Het gaat om 2 man die op de pay roll staan als vaste medewerkers; zij zorgen voor de progamma’s en hebben de dagelijkse leiding. Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers die meewerken aan de uitvoering. Het project in Nijmegen staat en valt met een goede personele bezetting! Daarom hebben wij contact opgenomen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) om te zien of vanuit de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) hulp geboden kon worden. Partijen zijn het met elkaar eens geworden met als resultaat dat m.i.v. september 2013 een stagiaire van de SPH opleiding het personeel komt versterken. Een belangrijke ontwikkeling voor de continuiteit, waar alle betrokkenen gelukkig mee zijn. Voor Kiwanis is dit eveneens een positieve zaak : ‘laten zien wie we zijn’

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.