Afscheid van John, de tijd stond even stil!

Afscheid van John, de tijd stond even stil!

De decembermaand is altijd bijzonder.

Het jaar gaat ten einde, bij John stond het einde van de periode van werken er aan te komen en het vooruit kijken naar de nieuwe zo andere periode die er nu aankwam. Plotseling eindigt nu ook het leven van John.

Terugkijkend op het jaar 2011 mogen wij, als Kiwanis, dit misschien wel het jaar van John gaan noemen in ons mooie clubje, waar hij met plezier aan alle activiteiten deelnam en vooral zelf zeer actief was en bij allerlei zaken de regisseur.

Vanaf het begin van het afgelopen jaar was het thema Zijn Persoonlijke Pelgrimage naar Santiago de Compostela. Het gehele voorjaar stond in het teken van deze uitdaging. Ook onderweg communiceerde hij met velen onder ons. Op ons jaarlijkse Charity Dinner was John er niet bij, flink aan de wandel en Tiny moest alleen acte de présence geven. Na de vakantie kregen we een indrukwekkende lezing van John over zijn belevenissen onderweg en het gevoel van ik heb het gehaald. Zoals ook de tekst luidt in het overlijdensbericht: als John zich doelen stelde, realiseerde hij die ook!

Met zo langzamerhand meer vrije tijd in het vooruitzicht werd plotseling zijn regierol bij diverse clubactiviteiten steeds manifester. Hij organiseerde met enkele anderen onze kunstavond Art en Wine met verve, mede door zijn toedoen al jaren een succesformule. Ook het wijnproject kreeg zijn volle aandacht en energie en daarmee gaf hij invulling aan zijn hang naar perfectie, met alle overtuigingskracht die hij er in kon leggen. Dat was typisch John! Daarbij het gegeven dat hij niet schroomde de dingen ook bij de naam te noemen.

Hij kon fijntjes memoreren op de vergadering hoeveel leden zelf nog geen stroop of wijn hadden afgenomen, dat veranderde dan heel snel.

Andere anekdotes zijn er ook. John kwam steevast te laat op de vergadering, maar dat lag altijd aan de cursisten, die hij niet kon loslaten.

Leraar op en top, John ten voeten uit. Ook daar was zijn visie: Ondersteunen in plaats van corrigeren en vertrouwen stellen in plaats van voorgaan.

Hij stelde in de rondvraag wel eens iets aan de orde dat uitgebreid behandeld was, maar dan had hij dat niet gehoord. Verkeerde oor zei hij dan. Kwalijk kon je hem niets nemen. Joviaal en uitermate vriendelijk, met iedereen in gesprek en zeer betrokken bij alles wat Kiwanis betrof. Of het nu onze doe-activiteiten betrof of fundraising, John zat overal aan de overlegtafel en was zeer creatief en ondernemend. Ons laatste project, Kerstpakketten, ontkwam ook niet aan zijn allesomvattende inzet en sturing. Hij verzorgde de administratie en bestookte de leden met het nodige mailverkeer! Typerend voor hem was de manier om het initiatief te nemen en het niet meer te laten ontnemen. Terecht dat we in de analen van onze club dan het jaar 2011 bestempelen als het jaar waarin vasthoudendheid en tomeloze inzet ons in staat stelde de charity doelen te behalen, kortom het jaar van John Beenackers.

Trots zijn wij hem als vriend te hebben gehad en daarbij hebben we ook vele jaren samen met hem en Tiny veel mooie dingen beleefd. John was vanaf zijn toetreden tot Kiwanis op en top lid. Binnen afzienbare tijd zelfs Luitenant Gouverneur, de hoogste functie in Limburg binnen de Kiwanis organisatie, en op vele fronten dienstbaar aan maatschappij en invulling van goed burgerschap. Zijn rol als Luitenant Gouverneur van Limburg heeft hij perfect ingevuld, hij had een beetje een hekel aan allerlei officiële taken en vergaderingen maar was in zijn element als hij in collega-clubs kon praten en communiceren met de leden van die clubs en daar inspiratie op kon doen voor akties en motivatie strategie.

Wat nog heel wat jaren actief lidmaatschap had kunnen zijn, is nu plotseling geëindigd.

John dacht al na over toetreding tot onze seniorencommissie en wat hij daarin zou kunnen betekenen.

Verbijsterend onverwacht en veel te vroeg en te snel heeft John ons verlaten.

Tijd om goed afscheid te nemen is er helaas niet geweest.

Een grote vriend en bovenal een beminnelijk mens is plotseling heengegaan, te snel, veel te vroeg. Wij gaan hem missen. Hij is er vanaf nu niet meer bij, maar wel in ons hart. John Beenackers van de Kiwanis club Brunssum. Het was een fijne tijd met jou. De wereld stond even stil, maar zoals we allemaal weten. Voor ons draait ze toch door, morgen begint een nieuw tijdperk. We gaan door zonder jou, maar wel met jouw principes in onze gedachten. “Serving the children” en Vriendschap schreef je met hoofdletters. We zijn verdrietig maar ook zeer dankbaar.

Bedankt dat je onze vriend was

Namens alle vrienden en vriendinnen van Kiwanis club Brunssum

Frank Schings
President

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.