Afscheid van Martin Poesen als gouverneur

Afscheid van Martin Poesen als gouverneur

Beste Kiwanisvrienden,

Ruim een jaar geleden waarschuwde Roelant van Zuylen mij: ”Martin, kijk uit. Een gouverneursjaar is zo voorbij”. Ik kan dit nu alleen maar volmondig beamen. Een gouverneursjaar vliegt voorbij.

Niet de minste oorzaak daarvan is het ontzettend drukke programma: het grote aantal vergaderingen en activiteiten maar vooral de alsmaar toenemende digitale correspondentie.

Het is een boeiend jaar geweest waar ik met veel voldoening op terugkijk: de intense samenwerking met de leden van het Dagelijks Bestuur en in mindere mate van het Algemeen Bestuur. De vele divisievergaderingen en activiteiten overal in den lande die vele uren reizen vergden én een zorgvuldige voorbereiding. Leerrijk echter om de vaak pittige en zinvolle discussies tijdens of na een gezellige, culinaire ontvangst. De talloze contacten met clubs en clubleden in de meest diverse omstandigheden, leuke en minder leuke. De vele, zinvolle realisaties.

Dus herinner ik hier graag nog even aan de oprichting van onze landelijke Young Professional club die na vele jaren discussie een doorbraak betekent in het jongerenbeleid. Dat geldt ook voor het seniorenbeleid en de seniorenregeling. De goedkeuring op het congres in Maastricht was het orgelpunt.

Niet onvermeld mag blijven de enorme inspanning op gebied van communicatie. De digitale weg is definitief ingeslagen met onze interne nieuwsbrief op de site. Anderzijds was de uitgave van het blad Okée niet het geijkte medium volgens vele leden. Uit mislukkingen leert men het meest, wil de volksmond. Zoals op het congres bleek, is het probleem van de communicatie met de leden en daarbuiten niet opgelost maar wel duidelijk in de etalage gezet. Aan ons allen om het op te lossen. Een ding is alvast zeker: zonder een behoorlijke financiële inspanning zal het niet lukken. Communicatieve inspanningen van alle clubs in hun eigen omgeving kunnen substantieel bijdragen tot de vergroting van onze naamsbekendheid. Dat geldt zeker voor het project Stop Tetanus dat een voortvarende start kende maar nog vele inspanningen zal vergen om het doel van 1 miljoen euro te halen. Als coördinator van Regio 3 Europa voor Eliminate zal ik mij de komende jaren daarvoor ten volle inzetten.

Natuurlijk zou ik nog vele andere positieve punten kunnen melden maar één aspect wil ik beslist nog aanhalen: de enorm succesrijke fundraising door de leden. Zoals bleek uit de cijfers die op het congres uit het sociale jaarplan werden gepresenteerd, worden er jaarlijks honderdduizenden euro’s voor de reden van ons Kiwanisbestaan bijeengebracht: “Serving the children of the world”. Al de rest komt hierna.

Tenslotte: het bijzonder geslaagde congres in Maastricht – de talloze lovende reacties getuigen daarvan – was voor mij als gouverneur dan ook de gedroomde afsluiting van een bijzonder snel voorbij gevlogen gouverneursjaar.

Martin Poesen,

Immediate Past-Gouverneur District Nederland 2012-2013.

Region Coordinator Eliminate MNT Europe III.

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.