Agenda en oproep Congres 2019 Hilversum

Agenda en oproep Congres 2019 Hilversum

Aan: Leden Kiwanis clubs in District Nederland

Van: Bestuur Kiwanis International District Nederland

Datum: 25 juni 2019

Betreft: Algemene Vergadering op zaterdag 14 september 2019 te Hilversum.

Geachte Leden,

Zaterdagmorgen 14 september 2019 om 10:20 uur wordt in Hilversum de jaarlijkse Algemene Vergadering van Kiwanis International District Nederland (KIDN) gehouden. Bij enkele onderwerpen wordt instemming van de leden gevraagd. De bij die onderwerpen behorende stukken kunt u via de link Congresstukken 2019 vinden. Deze treft u ook in de congresmap aan die u ontvangt bij aanmelding op de dag zelf.

Door de Juridische Commissie is op verzoek van het Bestuur het Huishoudelijk reglement geactualiseerd en aangepast aan de huidige tijd. O.a. is er aandacht voor een andere wijze van stemmen. Klik voor het concept met toelichting op deze link Concept Huishoudelijk reglement. Eventuele vragen, voorstellen tot wijziging en/of commentaar gelieve u voor 15 augustus 2019 aan de secretaris (secretaris@kiwanis.nl) te zenden. Reacties op het concept treft u t.z.t. op de website aan en in de congresstukken.

De Strategie Commissie heeft het genoegen de Strategienota 2019 e.v. jaren te presenteren. De Strategie Commissie spreekt de hoop uit dat de AV van KIDN deze nota zal aanvaarden en als richtlijn zal zien om de doelstellingen van KIDN te bewerkstelligen. De nota is bedoeld als richting gevend maar ook om flexibel en dynamisch in te spelen op een veranderende maatschappelijke omgeving. Zie hiervoor de achterin de nota vermelde internet enquête. Daar kan per speerpunt een ranking worden aangegeven. Wij hopen dat veel leden de enquête, liefst voor 15 augustus, zullen invullen. Klik voor de nota op deze link: Strategienota 2019 e.v.

De concept agenda voor de 33e Algemene Vergadering treft u aan in het overzicht met Congresstukken 2019.

Wij hopen op 14 september 2019 velen van u in het MCO Hilversum te mogen begroeten.

Via onderstaande link kunt u zich voor het congres opgeven. Elke club heeft, mits men de contributienota heeft betaald, recht om 3 leden gratis in te schrijven.

http://www.kiwanis.nl/congresregistratie

Voor vragen over de stukken kunt u contact op nemen met één van de bestuursleden (dagelijks bestuur of de luitenant gouverneur van uw divisie).

Met vriendelijke Kiwanis groet, mede namens het bestuur en congrescommissie van Kiwanis International District Nederland

secretaris Kiwanis District International Nederland

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.