Algemene Vergadering (AV) Kiwanis International District Nederland

Algemene Vergadering (AV) Kiwanis International District Nederland

10 september Springerzaal van Hotel Theater Figi, Het Rond 2, 3701 HS Zeist

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering.

Aan: Leden van Kiwanis International District Nederland

Van: Algemeen Bestuur

Beste Kiwanis vrienden,

Bijgaand de agenda voor de 36ste Algemene Vergadering van Kiwanis International District Nederland.

Graag hadden wij als bestuur ook dit jaar weer een digitale Algemene Vergadering willen organiseren.

Onze statuten maken dit echter niet mogelijk en de tijdelijke corona wetgeving is recentelijk niet verlengd.

Wij zullen voorstellen voor statuutwijzigingen voorbereiden die een digitale AV mogelijk gaan maken.

Kiwanis gaat over vriendschap en inspiratie. Elkaar ontmoeten is de eerste stap tot samenwerken.

Vandaar dat wij als bestuur een 2-jaarlijkse Kiwanis Inspiratiedag willen organiseren, een gelegenheid tot ontmoeten en leren.

Een bijeenkomst voor clubs en mede georganiseerd door clubs. Reserveer alvast 25 maart 2023 in jullie agenda.

Voor de aankomende Algemene Vergadering heeft elke club de mogelijheid 3 stemgerechtigden af te vaardigen.

Het is uiteraard voor ieder lid mogelijk om naar deze AV in Zeist te komen. Er zijn dit keer geen kosten aan verbonden.

Het is een drukke agenda zoals elk jaar. Laten we deze gelegenheid ook gebruiken om vragen te stellen en naar elkaar te luisteren.

Aan het eind van de vergadering zullen we het 7e Lustrumproject afronden en Awards uitreiken.

Met zijn allen doen we heel mooie projecten voor kinderen. Laten we daar ook trots op wezen.

Hopelijk mogen we veel leden op deze Algemene Vergadering verwelkomen,

Namens het Algemeen Bestuur

Piet Derks Gouverneur 2021-2022


AGENDA

36e Algemene Vergadering

Zaterdag 10 september 2022, 10.00 tot 12.00 uur

Zaal open om 9.30 uur.

Ontvangst vanaf 9.00 uur

Locatie: Figi, ´t Rond 2, Zeist


Aanmelden voor deze AV kan via onderstaande link.

10 september 2022,Algemene Vergadering in Zeist.


 Agenda en documenten Algemene Vergadering 10 september 2022,

 Link naar de diverse  documenten                                                                                                   

  Concept agenda 36e Algemene vergadering   
0.0 Zaal open om 9.30 uur  
1.0 Opening van de Algemene Vergadering Welkom door Gouverneur Piet Derks
2.0 Mededelingen Bestuur, orde van de vergadering en vaststelling agenda  
3.0 Ingekomen stukken Brief Kiwanis Club Sittard  
4.0 Herdenken van overleden leden 1 minuut stilte
5.0 Benoeming van de stemcommissie Toon Schepers (KC Rheden), Joost Boers (KC Hilversum-Baarn), Kees van Ee (KC Assen )
 6.0   Goedkeuring Notulen vergadering 11 september 2021   
7.0 Goedkeuring jaarrekening 2020-2021   
8.0

Accountants verklaring Bureau Confirm

 
9.0  Decharge van het bestuur 2020-2021
 
10.0 Afronding Bestuurjaar 2021-2022  
11.0 Toelichting door Joop van Waas Commissie Anders Besturen     
12.0  Bespreking beleidsplan 2022/2023    
 
13.0

Financien 2022-2023

Begroting bestuursjaar 2022/2023    

 
14.0

Contributievoorstel 2022-2023 (Kiwanis International, District Nederland, Kiwanis Europa)

 
     15.0

Bevoegdheid Algemeen Bestuur

Goedkeuring bedrag € 5000, volgens artikel 19 lid 2 van de statuten

Jaarlijks vraagt het DB toestemming aan de Algemene Vergadering voor een niet nader in de begroting gespecificeerde bestemming; het AB beslist over de inhoudelijke besteding
16.0

Voorstel benoeming kascommissie KNF 2022-2023 (Stichting Kiwanis Nederland Fonds)

 
17.0

Strategie Commissie 2022-2023 Herbenoeming voorzitter Henny Beuving

per acclamatie
18.0

Bevestiging Gouverneur 2022-2023voor derde termijn Piet Derks (Kiwanis club Halderberge Rupchen)

per acclamatie
19.0 Vacature Gouverneur Elect 2022-2023 toelichting over de stand van zaken
20.0

Voorstellen Dagelijks Bestuur 2022-2023

  • Benoeming Secretaris KI-DN 2022-2023 Ap Lammers (Kiwanis club Rheden `De Veluwezoom·
  • Benoeming Penningmeester KI-DN 2022-2023 Sofia Oudmaijer-Carbajo (Kiwanis club Montferland e.o.) 
  • Benoeming Immediate Past Gouverneur 2022-2023 Carel Maass (Kiwanis club Geleen)
per acclamtie
21.0  Voorstellen  Team Luitenant  Gouverneurs
 
22.0  Voorstellen commissies en voorzitters
 
23.0 Stemming over bestemming van 100.000 kasreserves  
24.0

Presentatie eindresultaat Lustrumproject "Het Vergeten Kind"

 
 25.0

Award KNF

 

Awards KIDN

Door Frans van der Avert voorzitter KNF

Door Gouverneur Piet Derks

 26.0

Bekendmaking

  • Algemene Vergadering (digitaal) 9 september 2023 
  • Inspiratiedag 25 maart 2023
 
 27.0 Aankondiging congres Kiwanis International Europe te Amsterdam (18-20 mei 2023) Martien van der Meer
 28.0 Rondvraag  
 29.0 Sluiting  

Na afloop Algemene vergadering broodjeslunch.

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.