Blog augustus Gouverneur

Blog augustus Gouverneur

Vacatures, KI Verhoging 5 dollar, ambitie clubs groot zie agenda website voor activiteiten

Beste Kiwanis vrienden,

Vacatures bestuur Kiwanis Nederland

Met groot genoegen kan ik mededelen dat we een kandidaat voor de rol van Gouverneur-elect gevonden hebben. Wij hopen dat alle stappen op tijd gezet kunnen worden om op de Algemene Vergadering van 10 september de kandidaat bekend te maken. De kandidaat heeft wel een voorwaarde gesteld: “zoveel tijd als traditionele gouverneurs besteden aan de rol is nu niet mogelijk”. We zullen als bestuur creatief moeten omgaan met de beschikbare tijd van ieder van ons. Dit sluit heel mooi aan bij een initiatief van een aantal leden van het Algemeen bestuur om een project te starten: “Anders Besturen” (meer bereiken door minder te doen en beter samen te werken).

Ook verheugend is het dat we na 1 jaar zoeken een LG hebben voor divisie 15.

Het bestuur van KNF (de separate Stichting Kiwanis Nederland Fonds) gaat werken aan vereenvoudiging, passend bij de huidige tijdsgeest en rol van KNF.

Verhoging contributie vanuit Kiwanis International

Vorige week kregen alle secretarissen van Kiwanis clubs een brief waarin 5$ contributieverhoging aangekondigd werd. Als reden wordt aangevoerd de gestegen kosten voor dataprotectie, aansprakelijkheidsverzekering etc. Wellicht zijn dit zeer valide argumenten. Veel kritische reacties komen er uit clubs uit heel Europa. De gouverneurs en aankomende gouverneurs komen op 2 en 3 september samen in Amsterdam en zullen proberen een gezamenlijk Europees standpunt in te nemen.

Als Dagelijks Bestuur stellen wij voor dit onderwerp te agenderen op de Algemene Vergadering van 10 september.

Inspiratie/Ontmoetingsdag Kiwanis in Nederland 2023

Voor het 3e opeenvolgende jaar organiseren we dit jaar geen landelijk congres. Zoals eerder aangekondigd houden we op 10 september een Algemene Vergadering op locatie (in Zeist) omdat statutair digitaal stemmen niet mogelijk is. We zijn statuutwijzigingen aan het voorbereiden om een digitale AV vanaf 2023 wel mogelijk te maken.

Het Algemeen Bestuur is een groot voorstander van een landelijke Inspiratie/Ontmoetingsdag voor alle Kiwanis leden, te organiseren in maart 2023. Ook dat zullen we op de AV aan de orde brengen.

                          /imagecache/lg/uploads/2022/08/kiwanis-inspiratiie.jpg

Veel clubs gaan met mooie projecten kinderen bij maken

Het bruist weer van de energie binnen Kiwanis Nederland, een duidelijk signaal dat we de kinderen niet vergeten zijn. Sommige clubs gaan zich o.a. speciaal inzetten voor ons Lustrumproject. Prachtig is dat!

Namens alle bestuursleden een mooie en inspirerende vakantie toegewenst!

/imagecache/lg/uploads/2022/08/goede-vakantkie.jpg

Piet Derks

Gouverneur Kiwanis Nederland 2021-2022

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.