Blog Gouverneur april 2022

Blog Gouverneur april 2022

Aktie bereidheid Kiwanis Clubs t.b.v. Oekraïne groot

Beste Kiwanis vrienden,

Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

Het is geweldig om te zien hoeveel clubs en individuele leden in Nederland initiatieven ontplooien om hulp te bieden. Dat varieert van het inzamelen en verzenden van kleding, dekens, voeding, tot het doneren aan Giro 555. Vanuit Kiwanis Nederland (district, clubs, leden) is tot op 29 maart €38.427 overgemaakt naar de Kiwanis Foundation Luxemburg. Vele districten hebben in 2 weken tijd samen ruim €740.000 bijeengebracht: een geweldige prestatie! De eerste vrachtwagens met goederen zijn al gearriveerd bij onze zusterclubs in Roemenië en Slovakia. Er is ook al ruim €30.000 beschikbaar gesteld aan clubs in de landen om lokaal hulp te bieden. Sommige districten kiezen ervoor om daarnaast via hun contacten in de Oekraïne en de buurlanden vrachtwagens vol met hulpgoederen te sturen en ter plekke te verdelen.

Het bestuur van Kiwanis Nederland heeft een enquête gehouden onder onze clubs. Heel veel clubs zijn zich aan het voorbereiden om lokaal ondersteuning te geven aan vluchtelingenkinderen in opvangcentra die gaan komen in hun werkomgeving. Er worden grote bedragen gereserveerd voor dit doel.

Diverse leden zenden hulpgoederen naar en via bevriende Oekraïners. Er is een club die reeds 2 trailers met hulpgoederen ter waarde van €35.000 heeft gestuurd naar Oekraïne.

De belangrijkste conclusie uit deze enquête is: clubs kiezen ervoor om lokaal hulp verlenen. Er wordt niet gevraagd om (meer) landelijke initiatieven.

Klik voor een overzicht van de akties op onderstaande link

Overzicht enquete aktiviteiten Kiwanis clubs t.b.v. Oekraine

             /imagecache/lg/uploads/2022/03/help-oekraine.jpg

Teamdag Algemeen Bestuur

Na 2 jaren corona zijn het Algemeen Bestuur en de commissievoorzitters op 25 maart voor het eerst weer bijeen geweest om plannen te maken voor het aankomende jaar. Velen ontmoetten elkaar voor de eerste keer. Samenwerken via zoom is mogelijk en effectief, maar veel minder inspirerend dan een deelname aan een creatief proces.

                    /imagecache/lg/uploads/2022/04/20220326-090344-2.jpg

Onder begeleiding van Sjra Puts werd geoefend met problem-mapping. Vooraf had de gouverneur een aantal provocerende stellingen geponeerd. Hiermee ging het team aan de slag en kwam met de volgende speerpunten zijn om aan te werken:

·      Kinderen als uitgangspunt in alles wat we doen

·      Diversiteit en verjonging

·      Experimenteren met andere lidmaatschapsvormen

·      Minder regels en een inclusieve cultuur

·      Communiceren en naamsbekendheid

Kiwanians: laat zien dat je er bent, dat je ertoe doe

Link column Sjra Puts `Knietje vrijen en de rode tulp durven zijn`

Het was een zeer geslaagde dag. We hebben een enthusiast team dat spontaan zelf taken verdeelde om bovengenoemde speerpunten uit te werken in de komende weken.

Op de regiobijeenkomsten (27 april en 12 mei) zullen de LG's hierover zeker iets terugkoppelen.

Herhaalde oproep vacatures

                        /imagecache/lg/uploads/2020/03/vacatures-clubbuilders-commissie-380.jpg

Er zijn nog steeds 2 vacatures voor LG (Luitenant Gouverneur) voor de divisies 14 (Veluwe IJsselland Twente Achterhoek) en 15 (Noord Holland Flevopolders Het Gooi).

Tot op heden zijn er geen reacties ontvangen op de oproep voor een kandidaat Gouverneur-elect.

Piet Derks

Gouverneur Kiwanis Nederland 2021-2022

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.