Blog Gouverneur januari 2023

Blog Gouverneur januari 2023

Nieuwjaar, hesjes actie en oproep Algemene Vergadering 4 maart 2023

Een heel mooi nieuw Kiwanis jaar toegewenst

Namens alle bestuursleden wens ik jullie en jullie naasten een gezond en mooi 2023 toe. Er zijn eind vorig jaar weer vele clubs met mooie projecten aan de slag gegaan. Laten we die trend voortzetten en met energie nieuwe projecten bedenken om kinderen te kunnen helpen. Kom naar de Inspiratie dag op 22 april en deel met elkaar plannen en zoek mogelijkheden om samen te werken met andere clubs!

/imagecache/lg/uploads/2023/01/happy-newyear-2023.jpg

Veiligheid kinderen en zichtbaarheid Kiwanis in Europa

Kiwanis Oostenrijk heeft vorig jaar een initiatief genomen om voor 20.000 schoolgaande kinderen veiligheidsvestjes ter beschikking te stellen. Nu loopt er een actie om deze vestjes via clubs in geheel Europa beschikbaar te stellen. Ze zijn te bestellen bij Kiwanis Oostenrijk voor ongeveer 2€. Het plan is om een hele container te bestellen in maart 2023 en de distributie naar clubs die interesse hebben vanuit Oostenrijk te regelen. Hebben jullie als club interesse? Stuur een mail naar de gouverneur van Kiwanis Oostenrijk: nagelseder@a1.net 

                                  /imagecache/original/uploads/2023/01/hesjes.png

Extra Algemene Vergadering verschoven naar 4 maart te Zeist

We hadden een extra AV gepland op 28 januari 2023 om de benoeming van de kandidaat gouverneur-elect te kunnen bevestigen. Zoals eerder gemeld is er slechts 1 kandidaat. Verder was de afspraak om op deze extra AV aan de leden een naamsbekendheid en groeiplan, alsook statuten wijzigingen met betrekking tot online AV’s, ter goedkeuring voor te leggen. De commissie Anders (Besturen) heeft in december een ledenraadpleging gedaan. De uitkomst daarvan willen we op de extra AV presenteren. Ook heeft het DB een bevraging onder de leden gedaan over het Kiwanis magazine (zoals afgesproken op de AV 10 september 2022). Al deze onderwerpen vragen helaas meer tijd om uit te werken dan gepland. Het AB zal zorgen dat de documenten tenminste 6 weken voor 4 maart beschikbaar zijn.

/imagecache/lg/uploads/2022/05/figi-zeist.jpg

Piet Derks

Gouverneur Kiwanis Nederland 2020-2023

 

 

 

 

 

 

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.