Blog Gouverneur juli 2021

Blog Gouverneur juli 2021

Spreuk van de maand "Noodzaak is de moeder van uitvinding" (Plato)

Beste Kiwanis vrienden,

Het ledenaantal in District Nederland is redelijk stabiel. We mogen als één van de weinige districten zelfs een lichte stijging waarnemen. Maar laten we reëel blijven: willen we als Kiwanis in Nederland een bijdrage blijven leveren aan een beter leven voor kinderen, dan moeten we werken aan diversiteit, verjonging en uiteindelijk groei. Wanneer we met zijn allen die noodzaak om ons in te zetten voor kinderen voelen, dan gaan de deuren open voor creativiteit en experimenteren.  De tijd om Kiwanis te heruitvinden is aangebroken. Ik hoop dat veel clubs spoedig weer bijeenkomsten gaan organiseren en met een positieve instelling het komend jaar tegemoet gaan. Ik ga met enthousiasme aan mijn 2e termijn beginnen (met jullie welbevinden natuurlijk).

Een roerig maand juni

-De maand juni was een roerige maand. Met veel pijn in het hart hebben wij moeten vernemen dat Peter van Hussen, de aankomend gouverneur-elect, volkomen onverwachts overleden is. Peter was al volop zich aan het voorbereiden voor de nieuwe rol, hij had er zin in! We zullen hem missen.

-Het Algemeen Bestuur heeft na afweging van de voor- en nadelen besloten om de Algemene Vergadering en Inspiratie dag van 11 september niet te laten doorgaan zoals gepland. Er zijn simpelweg teveel onzekerheden rond corona. Het wordt wederom een digitale Algemene Vergadering. 

-We hebben ook besloten om het Lustrumproject met 1 jaar te verlengen. Door corona maatregelen zijn clubs nauwelijks actief kunnen zijn in het voorbije jaar. Desondanks hebben diverse clubs hebben reeds een bijdrage aan het Lustrumproject geleverd, waardoor we ongeveer 30% van ons beoogde doel (500 kinderen een vakantie bieden) hebben gerealiseerd. Laten we het komend jaar de schouders er onder zetten om op 10 september 2022 een prachtig Lustrum project te kunnen afronden.

Stemmen op het Europese congres op 5 juni 2021

Er was een goede vertegenwoordiging vanuit de clubs. Het District heeft als enige district in Europa veel bijgedragen aan de verbetering van de statuten (bylaws) van KI-E. (Kiwanis International Europe). Veel dank gaat uit naar Lex van Hengstum voor zijn grondige bestudering van de concepten en de constructieve voorstellen tot verbeteringen. Het komend jaar zullen we als district ons wederom engageren in het Kiwanis Europa initiatief, maar dat om er meerwaarde voor de clubs uit te halen.

Adviezen WBTR

De Juridische commissie heeft de mogelijke consequenties van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen gekanaliseerd en een aantal aanbevelingen geformuleerd. Deze zijn toegestuurd naar alle secretarissen. Namens ons allen: heel veel dank aan Lex en zijn team om zich te verdiepen in deze materie!

Vacatures voor bestuursfuncties

Een oproep voor de functie van gouverneur-elect zal in september volgen.

Piet Derks

Gouverneur Kiwanis Nederland 2020-2022

/imagecache/lg/uploads/2021/04/kiwanis-2021-1.jpg

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.