Blog Gouverneur juli 2022

Blog Gouverneur juli 2022

Discussie Wereldcongres experimenteren nieuwe clubvormen en open staan voor diversiteit

Clubbezoek en club evenementen

Het DB (Dagelijks Bestuur) probeert zoveel mogelijk vertegenwoordigd te zijn bij Kiwanis activiteiten in het land. Clubbezoeken en meedoen aan evenementen bieden de mogelijkheid de sfeer te ervaren en te luisteren naar de wensen en vragen van leden. Wij waren recentelijk bij: club Stadskanaal en hun golftoernooi, club Laren en het grandioze Art Laren evenement, club Utrecht i.v.m. de publicatie van het kinderboek 900 jaar Utrecht en op 2 juli naar het Drakenbootfestival georganiseerd door club Weert. Op 11 juli zullen we bij club Amsterdam te gast zijn i.v.m. 40- en 50-jarig lidmaatschap van leden.

Het zomerreces komt eraan

      /imagecache/lg/uploads/2022/07/vakantie.jpg

Aan allen mooie zomermaanden toegewenst! Hopelijk blijven we verschoond van corona-perikelen en kan iedereen de batterij weer opladen. Op 10 september is de Algemene Vergadering op locatie in Zeist. Laten dat moment gebruiken om samen te komen en ideeën uitwisselen om ons weer volledig te kunnen inzetten voor een beter leven voor kinderen.

Wereldcongres Kiwanis in Indianapolis (8-11 juni 2022)

/imagecache/lg/uploads/2022/07/piet-in-amerika.jpg

In de rol van Gouverneur-elect en Gouverneur was ik nog niet eerder in USA geweest om deel te nemen aan een wereldcongres, dan wel voor het volgen van de training voor gouverneur-elect. Vanuit ons district waren er slechts 2 afgevaardigden, Martien van der Meer (aankomend President van Kiiwanis Europa) en ik. Een amendement om het digitaal stemmen mogelijk te maken, mede ingediend door District Nederland, behaalde slechts 54% positieve stemmen en werd verworpen (2/3 is vereist). De aanwezige stemgerechtigden (ruim 950) waren geen weerspiegeling van het wereldwijde ledenbestand. Hopelijk komt dit amendement volgend jaar er wel door. In een moderne organisatie moeten alle leden een stem kunnen uitbrengen.

Naast de Algemene Ledenvergadering werden er 2 dagen lang vele workshops en lezingen aangeboden. Verfrissend om te ervaren dat er een nieuwe wind lijkt te gaan waaien.

Kiwanis heeft problemen: teruglopende ledenaantallen wereldwijd en een onvermijdelijke vergrijzing. Het roer moet om. Kiwanis moet moderner worden, moet ruimte bieden aan een nieuwe generatie van leden die het Kiwanis gedachtengoed willen uitdragen, maar niet op de traditionele manier.

De focus ligt op het initiëren van nieuwe clubs. Kiwanis International en ook Kiwanis Europa bieden districten/clubs (beperkte) financiële ondersteuning hierbij.

Veel lezingen en workshops gingen over een vereiste cultuurverandering in onze Kiwanis organisatie, over het experimenteren met clubvormen, over het openstaan voor diversiteit en een projectmatige aanpak van ledenwerving.

Wat kunnen wij bijdragen? Bespreek in jullie clubs hoe jullie een bijdrage kunnen/willen leveren aan het voortbestaan van Kiwanis en welke ondersteuning daarbij nodig is. Vanuit de landelijke middelen kunnen we dan expertise inhuren om per divisie, per regio, per club workshops en trainingen aan te bieden.

Piet Derks

Gouverneur Kiwanis Nederland 2021-2022

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.