Blog Gouverneur oktober

Blog Gouverneur oktober

3e bestuursjaar Gouverneur Piet Derks 2022 - 2023

Beste Kiwanis vrienden,

> KC Belle Flucius op TV

/imagecache/original/uploads/2021/04/belle-flucius.png

De KC Belle Flucius uit Bergen op Zoom blijft ons verbazen. Deze vrouwenclub werd opgericht als satelliet van de club Bergen op Zoom. Belle Flucius had slechts 2 jaar nodig om op charter-sterkte te komen (15 leden) en ondanks alle beperkingen in de corona periode, is de club digitaal gechartered in 2021. In de laatste week van september dit jaar werden er 6 nieuwe leden bijgeschreven! De club bestaat nu voornamelijk uit jonge vrouwen, 25 in totaal met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar.

> Er is een TV-opname gemaakt van deze dynamische club waarin Kim, het jongste lid (31 jaar), vertelt over haar motivaties om zich bij Kiwanis aan te sluiten. Deze opnames zullen worden uitgezonden op SBS6 en SBS9 in het programma “Helden van het Goede Doel”. De uitzendingen zijn op zondag 16 oktober om 16.00 uur op SBS6 en op zaterdag 22 oktober om 10.00 uur op SBS6 en om 16.00 uur op SBS9.

> Het filmmateriaal kan daarna door iedereen gebruikt worden om te laten zien wat een lidmaatschap van Kiwanis kan betekenen. De betreffende link zullen wij eind oktober aan alle clubs toezenden en op onze sociale platforms worden geplaatst.

> Algemene Vergadering op 10 september 2022 Deze AV werd gehouden in Hotel Figi Zeist

/imagecache/lg/uploads/2022/09/kiwanis-322-van-54-2.jpg

Aanwezig 70 aanwezige leden uit 39 clubs, waarvan 66 stemgerechtigden. Het was alweer 3 jaar geleden dat leden fysiek bijeen waren. De vergadering duurde 3 uur, inclusief de uitreiking van de opbrengst van het Lustrumproject: 300 kinderen hebben een Heppy vakantie kunnen beleven, verzorgd door Het Vergeten Kind. Onze doelstelling was om 500 kinderen blij te kunnen maken. Dat is ons niet gelukt, vooral door alle problemen veroorzaakt door corona. Heel veel dank aan de clubs die een bijdrage hebben geleverd. Tevens zijn wij ook heel veel verschuldigd aan de Lustrumcommissie die veel werk hebben verzet.

> Er is op deze AV gestemd over de besteding van de reserves in KI-DN. Van de 66 uitgebrachte stemmen vielen er 42 (63%) op optie 2: investeren in de toekomst van Kiwanis in Nederland. Het Algemeen Bestuur zal plannen uitwerken en ter goedkeuring voorleggen aan de extra AV op 28 januari 2023.

> Extra Algemene Vergadering op 28 januari 2023 in Hotel Figi, Zeist.

> Er  heeft zich eind augustus een kandidaat gouverneur-elect aangemeld. Helaas kon dit (conform de statuten) niet op de AV op 10 september bekrachtigd worden. Er zal, wederom conform de statuten, een nieuwe oproep geplaatst worden voor kandidaatstelling. Indien er geen tegenkandidaten naar voren komen, zal de huidige kandidaat voorgedragen worden op de extra AV op 28 januari.

> Op deze extra AV zullen ook statutenwijzigingen voorgelegd worden. De belangrijkste zal zijn: het mogelijk maken dat de AV in de toekomst digitaal gehouden kan worden.

> En uiteraard zal er dan ook gestemd worden over de plannen van het AB om te investeren in de toekomst van Kiwanis in Nederland. Het ledenaantal en aantal clubs is dit jaar helaas weer afgenomen. Helaas hebben 2 complete clubs zich uitgeschreven om hen moverende redenen; 2 jaren corona hebben daarbij ook een rol gespeeld.

Behoud van leden en clubs, groeien en verjongen zijn de prioriteiten.

> Kiwanis Inspiratiedag 22 april 2023

> In tegenstelling tot eerdere communicatie zal de landelijke Inspiratiedag plaats vinden op zaterdag 22 april 2023. Een dag waarin clubs elkaar inspireren door samen te komen en met elkaar ervaringen te delen. Reserveer dit alvast in uw agenda!

> 3de Bestuursjaar als Gouverneur

/imagecache/lg/uploads/2022/09/kiwanis-353-van-54-2.jpg

> Op 1 oktober is mijn 3e bestuursjaar begonnen. Toen ik twee jaar geleden begon, kon ik niet bevroeden dat ik dit ambt drie jaar mocht gaan uitoefenen. Zowel binnen Nederland als Europa zijn er veel zaken die onze aandacht gaan vragen, en ook belangrijk zijn voor de toekomst van Kiwanis. Ik hoop hierbij op de steun van alle leden om mee te denken en elkaar waar mogelijk  te inspireren.

Piet Derks

Bestuursjaar 2022 - 2023

 

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.