Blog Gouverneur oktober 2021

Blog Gouverneur oktober 2021

Happy Kiwanis NewYear

 

 

Beste Kiwanis vrienden,

Een nieuw Kiwanis jaar is begonnen!

Na een jaar van beperkingen lijkt het erop dat het normale Kiwanis leven weer opgepakt kan worden. Laten we boven alles aandacht geven aan het revitaliseren van het clubgevoel: elkaar ontmoeten, samen plannen maken. Samen een bijdrage leveren aan een beter leven voor kinderen die een steuntje in de rug zo hard nodig hebben!

Ik ga nu mijn 2e termijn als gouverneur in en zal mijn energie steken in het verbinden van clubs, het uitdragen van onze doelstellingen: groei door verjonging en vernieuwing. Natuurlijk kan ik dit niet alleen! Samen met het Algemeen Bestuur en de LG's zetten we onze schouders eronder.

Tijdens de Algemene Vergadering van 11 september is, onder applaus , mij gevraagd kandidaat te stellen voor een 3e termijn. Dat ga ik doen! Continuïteit verzekerd!

Groei door verjonging en vernieuwing.

We hebben het voorbije verenigingsjaar afgesloten met minder clubs en minder leden. Dat stemt ons allen tot nadenken en actie. Er kwamen gelukkig ook nieuwe leden bij, maar per saldo is het ledenaantal gedaald naar 1835.

Leden verlieten Kiwanis om diverse redenen. Opvallend is dat als het argument "gebrek aan tijd" vaak genoemd wordt.  Misschien moeten we op zoek naar flexibele lidmaatschapsvormen om leden die de Kiwanis gedachte van harte ondersteunen, verbonden te houden aan de club.

Hoe zouden we kunnen groeien? Misschien moeten we prioriteit geven aan het oprichten van nieuwe clubs, gericht op 30 tot 45-jarigen. En in gebieden waar geen ander Kiwanis club actief is.

Teamdag

Op de Teamdag (20 november) voor het nieuwe bestuur, de LG's (Luitenant Gouverneurs) en de commissievoorzitters staan bovenstaande thema's centraal. Velen van ons overlegden reeds een jaar samen via Zoom, maar hebben elkaar nog nooit ontmoet! Zoom biedt een efficiënte manier van vergaderen, maar het werkt past echt effectief wanneer de deelnemers elkaar reeds kennen. Samenwerken blijft mensenwerk!

Lustrumproject "Het Vergeten KInd"

Ons doel was 500 kinderen een happy vakantie aan te bieden. Dat doel blijft staan! Reeds 1/3 van de clubs heeft de bijdrage van 2500€ gestort op de KNF rekening. Laten we ook hier samen de schouders eronder zetten om volgend jaar in september het streefdoel te halen.

Dialoog

De afstand tussen een landelijk bestuur en de clubs blijft een zorgpunt. Ik laat mij graag, samen met de Luitenant Gouverneur, uitnodigen op een clubavond om samen te verkennen hoe een verandering te realiseren naar een eigentijdse Kiwanis cultuur in Nederland.

Piet Derks

Gouverneur Kiwanis Nederland 2021-2022

                   /imagecache/lg/uploads/2021/10/piet-derks-officiele-foto-9-09-2020.jpg

 

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.