Blog Gouverneur Peter Petersen 2018-2019

Blog Gouverneur Peter Petersen 2018-2019

Gouverneurs blog november

Beste Kiwanis vrienden, de eerste maand van het nieuwe verenigingsjaar is alweer voorbij.

Ik ben blij dat we nu de naam van onze kandidaat Gouverneur Elect kunnen noemen: Carel Maass van KC Geleen. Hij zal zich in het volgende Nieuwsbericht presenteren. Tijdens de bijzondere algemene vergadering op 12 januari in Zeist kunt u hem bevestigen als lid van het dagelijks en algemeen bestuur. We heten Carel van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking.

De Strategiecommissie is op het fraaie congres in Venray opnieuw bemand. Ook dit viermanschap kan, na goedkeuring van de statutenwijziging, worden herbevestigd op 12 januari. Kom dus met velen naar Figi Zeist! Peter-Jan Hopmans (notaris) wordt ons nieuwe lid van de Juridische commissie.

Naast DB-vergaderingen hebben we al een algemeen bestuursvergadering gehad met de LG’s en de voorzitters van de landelijke commissies. Daar zijn onderwerpen behandeld met behulp van Mentimeter waarbij de deelnemers interactief konden reageren op stellingen en open vragen digitaal moesten beantwoorden. Dat werkte prettig en was informatief. We hebben o.a. voorgesorteerd op de regiobijeenkomsten in februari/maart. En we zoeken naar oplossingen om het verlies van clubs en dus van leden te voorkomen.

Ook dit bestuursjaar zijn leden van clubs welkom tijdens AB-vergaderingen op een zaterdag in Zeist.(Zie agenda www.kiwanis.nl) Dat bevordert de transparantie. Vraag je secretaris om via de LG een uitnodiging te regelen. Maximaal 4 leden per keer, waarbij we spreiding over de divisies nastreven. De eerstvolgende is op 15 december.

Wereldwijd gezien zit Kiwanis in de lift: 411 nieuwe clubs en nu 600.000 leden. KI-EF blijft stabiel met ruim 29.000 leden en 1.260 clubs. Sommige districten groeien, andere laten een daling zijn. Helaas is dat ook bij Kiwanis Nederland het geval. Per 1 oktober 106 clubs en 1999 leden (-31). Na een lichte groei nu toch weer een daling. Daar zullen we met z’n allen aan moeten werken! Hulp kunnen clubs daarbij krijgen van de LG en van de commissie GO (Groei & Ontwikkeling): w.reininga@ziggo.nl

De nieuwe Kiwanis flyer wordt goed ontvangen; extra exemplaren kun je aanvragen bij Ap Lammers: secretaris@kiwanis.nl. KC Zoetermeer heeft al een aanzet gedaan voor een wervingscampagne.

Zoals al gemeld wordt voor jongere leden tot 35 jaar (KYP of ‘gewoon’ lid) door KI-EF op 22-24 maart een European Youth Kiwanis Summit georganiseerd waarbij deelname deels wordt gesponsord. Maximaal acht jongere leden ontvangen van Kiwanis Nederland een bijdrage van € 250. Tegen een schappelijke eigen bijdrage kun je een leuk en een informatief weekeinde in Lissabon beleven samen met jonge Kiwanis uit Europa. Leden tot 35 jaar hebben hierover ook al een persoonlijk bericht ontvangen. Klik op de link voor info en inschrijven. Van harte aanbevolen!

Als Gouverneur kom je nog eens ergens. Samen met Henk Oostdam ben ik naar een KI-EF meeting in Praag geweest voor trainingen en ontmoetingen met collega’s. Het is steeds weer inspirerend om (projecten van) clubs te mogen bezoeken en commissie- of divisievergaderingen bij te wonen. In een volgend blog of vlog zal ik daarover vertellen.

Ga vooral door met het prachtige ‘werk’ dat jullie binnen je clubs doen voor het welzijn van kinderen, ver weg of dichtbij. Daar zijn we als Kiwanians zo uniek in. Laat jezelf en je projecten zien! En ja, laat elk lid nog beter rondkijken naar potentiële leden. Wees daarbij creatief. Per slot is het motto dit jaar Dynamisch en Betrokken. Met hartelijke Kiwanis-groet,

Peter Pietersen
Gouverneur 2018-2019

#KidsneedKiwanis

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.