Blog Gouverneur Peter Pietersen 2019

Blog Gouverneur Peter Pietersen 2019

Gouverneurs blog februari

Beste vrienden,

Na de feestdagen zijn we als bestuur van Kiwanis Nederland weer fit van start gegaan. Een goed moment om iedereen te bedanken voor alle inzet bij datgene waar we goed in zijn: ons dienstbaar maken voor kinderen.

Het is een intensieve periode. Zaterdag 12 januari hielden we de Buitengewone Algemene Vergadering in Figi Zeist waar Carel Maass (KC Geleen) is bevestigd als Gvr-E en de Strategiecommissie formeel is geïnstalleerd.

Een week later was de Terugkomdag voor het bestuur en de commissievoorzitters, waar onze gast Philip Delanote een inspirerende toespraak hield over KCF, het internationale Kiwanis Children Fund.

In februari en maart volgen de vier Regiobijeenkomsten, die het bezoeken meer dan waard zullen zijn. Tip van mij: ga er in je eigen regio naar toe; de uitnodigingen zijn/worden gemaild.

De komende periode nemen we in het Algemeen Bestuur besluiten over diversie thema’s, waaronder de besteding van het extra budget voor communicatie en PR. De Newsroom gaat van start en Ap Lammers is al druk met de voorbereidingen voor het jaarlijkse Magazine.
In mei zullen de congresstukken worden voorbereid door het DB en in het AB worden behandeld. Tevens gaan we al voorsorteren op het KI-DN lustrumproject 2021.

Ik heb de Luitenant-Gouverneurs gevraagd veel aandacht aan de clubs in hun Divisies te besteden om elkaar zo tot steun te kunnen zijn. Zij zijn er om de leden te helpen waar nodig. En als bestuur blijven we dan goed op de hoogte van het wel en wee bij de clubs. Vraag je LG om eens langs te komen.
We moeten vanzelfsprekend gezamenlijk blijven werken aan ledenbehoud en ledenwerving. Dat is niet alleen een 'zorg' voor de commissie Groei & Ontwikkeling.

 • Speciale aandacht voor de Kiwanis Academy:
  Lindy Ward heeft zich met haar team intensief ingezet voor de Kiwanis Nederland Academy. Daarmee willen we een moderne en vlotte uitstraling verkrijgen en vooral kennis en ervaring uitwisselen. Kijk nog eens op de fraaie site van de Academy.
  We hebben echter een VERZOEK aan alle clubs: geef gegevens over de meest aansprekende clubprojecten door aan Lindy via het formulier dat je kunt downloaden, zodat we de database met clubprojecten kunnen gaan vullen. Daar zullen we allemaal van leren en zo nog meer mooie projecten opzetten ten dienste van onze missie ‘Serving the Children of the World’. Lindy en ik rekenen op jullie steun.

Al met al, zo’n bestuursjaar vliegt voorbij. Ik zie uit naar een fijne samenwerking met alle Kiwanians voor de komende acht maanden. Dank voor jullie inzet en vertrouwen.

Tot slot vraag ik aandacht voor vier bijzondere evenementen die het bezoeken zeker waard zijn:

 • Youth Summit in Lissabon voor leden t/m 35 jaar:
  Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor 22-24 maart. Deelnemers worden door Kiwanis NL en door KI-EF financieel ondersteund. Kijk op de site van de Youth Summit.
 • Uitnodiging voor Congres Duitsland in Kalkar aan de Rijn:
  Gouverneur Axel, mijn Duitse collega, heeft de leden van Kiwanis Nederland en België uitgenodigd om naar zijn congres in Kalkar aan de Rijn te komen op (vrijdag 10 en) zaterdag 11 mei. Ook kinderen zijn daar welkom. Zie de speciale Nederlandse pagina van het congres en bekijk de speciale uitnodiging aan ons. (Aardigheidje: samen met leden van mijn club Laren varen we met een motorjacht over de Rijn naar de haven recht tegenover Kalkar.)
 • KI-EF congres Reykjavík, verkiezing Trustee:
  Past Gouverneur Martien van der Meer stelt zich namens Nederland verkiesbaar als KI-Trustee tijdens het KI-EF congres in Reykjavík op 25 mei. Vanzelfsprekend zijn Carel en ik daar ook. Martien kan meer steun van Nederlandse leden daar goed gebruiken. Bekijk ook de promo.
 • Jaarcongres Kiwanis Nederland in het MCO in Hilversum:
  Mijn club Laren is druk met het voorbereiden van het ééndaags congres in het MCO in Hilversum op 14 september. Bekijk de promofilm.
#KidsNeedKiwanis
Hartelijke groet,
Peter Pietersen

Gouverneur KI-DN 2018-2019

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.