Blog Gouverneur Piet Derks

Blog Gouverneur Piet Derks

Nieuw bestuursjaar 2020 - 2021 is van start

 

Blog oktober 2020

Beste Kiwanis vrienden,

Spreuk van de maand

”Die allerwichtigste Sache ist:  Gutes tun, weil nur dafür der Mensch lebt”. Tolstoi 1829

Het was een tumultueus jaar

Onze gouverneur Carel verdient complimenten voor zijn inzet om, ondanks de vele beperkingen ten gevolge van Covid-19, zijn team en het AB (Algemeen Bestuur) enthousiast te houden en effectief te laten zijn. Helaas kon het geplande congres, voor een gouverneur toch wel altijd de feestelijke afronding van een jaar, in Geleen niet doorgaan. Ik heb Carel gevraagd om met zijn club in Geleen samen met mijn club in Halderberge volgend jaar een grote bijeenkomst voor onze leden te organiseren. Het wordt geen traditioneel congres, maar een dag van elkaar ontmoeten, bijpraten en inspireren: de “Kiwanis Inspiratiedag”, voor clubs en door clubs.

Ledenvergadering

Met tevredenheid kunnen we terugkijken op onze digitale ledenvergadering van 12 september. Alle onderwerpen waren goed voorbereid en konden keurig binnen de beschikbare tijd behandeld worden. Een compliment aan Carel en Leo die hier voor Kiwanis Nederland “pionierswerk” verricht hebben. Suggesties voor verbeteringen zijn welkom! Volgend jaar gaan we hierop verder bouwen.

Internetcafé:  “laat je inspireren door onze gast aan tafel”

Aanstaande zondagavond 4 oktober is het Kiwanis Internetcafé weer open (zie separate uitnodiging). We gaan ermee een tweede fase in. Onder het motto “Geef jongeren een podium” gaan we een spreker uitnodigen. Iemand die zich inzet voor een goed doel, maar geen lid is van een serviceclub zoals Kiwanis.

Experimenteren met on-line fundrasing

In de komende maanden zullen we wederom door Covid-19 behoorlijk beperkt worden in het realiseren van fundraising projecten. Diverse clubs zijn op zoek naar alternatieven. Laten we ervaringen met elkaar delen via onze website. De club waar ik lid van ben had dit jaar een concert gepland waarin de Wiener Sängerknaben uit Wenen helemaal naar Oudenbosch zouden afreizen om op te treden. De opbrengst was onder andere bestemd voor het Kiwanis lustrumproject. Helaas ging dat op het zeer laatste moment niet door. De Wiener Sängerknaben gaan nu concerten geven die on-line gevolgd kunnen worden. Dankzij de kontakten met Kiwanis in Nederland is er een voorstel gelanceerd om samen te werken met Kiwanis in Europa. Voor ieder toegangskaartje dat via Kiwanis on-line gekocht wordt, zal een bedrag van ongeveer 0,5 € naar Kiwanis gaan. Alle opbrengsten die in Nederland zo gegenereerd worden gaan als additionele opbrengst naar het Lustrumproject Het Vergeten Kind.

Naamsbekendheid en communicatie

Tijdens de ledenvergadering werd voorgesteld te investeren in naamsbekendheid. Dat willen we al jaren. Maar eerlijk gezegd, naamsbekendheid moeten we verdienen door te laten zien wat we doen. Uiteraard zal PR (public relations) en communicatie ook ruime aandacht moeten krijgen. Een verbeterde website is al gerealiseerd. Nu moeten we met zijn allen zorgen voor goede artikelen en foto’s voor de website. De commissie PR/communicatie werkt aan een 2-jaren communicatieplan. Een eerste actie is gepland op 14 november. Vanuit Kiwanis Europa zal Thomas Schickentanz, deskundige in marketing en communicatie en gepassioneerd Kiwanis lid, een workshop verzorgen voor de commissieleden en het Algemeen Bestuur. Er wordt ook een plan-B uitgewerkt voor het geval een bijeenkomst niet mogelijk is.

OPROEP: graag nodigen wij geïnteresseerde leden met expertise op het gebied van communicatie en marketing uit deel te nemen. Neem daarvoor contact op met Frans van de Avert, commissie voorzitter.

Recentelijk zijn 4 studenten van de Avans Hogeschool Breda gestart met een “imago” onderzoek. De kernvraag is: welk imago hebben Kiwanis in Nederland, welk imago zouden zij moeten hebben om interessant te zijn voor jongeren. De uitkomsten hiervan zullen worden meegenomen in ons 2-jaren communicatieplan.

Ledenaantal

Helaas zijn niet alle clubs instaat om voldoende nieuwe leden binnen te halen. Vorig jaar is een commissie in het leven geroepen om clubs te helpen. De commissie onder leiding van Rob van der Most is op zoek naar versterking met een tweetal enthousiaste jonge Kiwanis leden om samen te zoeken naar wegen om clubs ertoe te bewegen om een groeiplan te maken. Wellicht zijn er clubs die reeds een groeiplan hebben en dit willen delen.

Nederland in Kiwanis Europa

Er doet zich een zeer uitzonderlijke situatie voor. Dit jaar zal Nederland in het dagelijkse bestuur van Kiwanis Europa (EC = Executive Committee) met 3 leden vertegenwoordigd zijn. Martien van der Meer (club Laren) is verkozen tot vice-president en zal over 3 jaar de president van Kiwanis Europa worden. Jan de Jonge (club Bergen op Zoom) is wederom Treasurer. Namens de gouverneurs van alle districten in Europa mag ik (club Halderberge) als 7e lid het komende jaar deelnemen. Natuurlijk mogen we als Kiwanis in Nederland ons afvragen: “wat brengt ons dit?”. Hierop kan ik kort antwoorden: heel veel mogelijkheden om te leren van anderen in het door Covid-19 geteisterde nieuwe Kiwanis jaar.

Laten we er een mooi Kiwanis jaar van maken,

Piet Derks
Gouverneur Kiwanis Nederland 2020-2022

 

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.