Blog Gouverneur Piet Derks mei 2021

Blog Gouverneur Piet Derks mei 2021

o.a. Europa, Inspiratie congres , Regio bijeenkomsten en Charter

 

Beste Kiwanis vrienden,

Spreuk van de maand

” Voor innovatie is het heel belangrijk om onrealistische ideeën uit te werken”

Ons ledenaantal daalt niet meer, er is zelfs een lichte groei waarneembaar! Zelfs tijdens de corona periode zijn we in staat nieuwe leden te verwelkomen. Uit discussies met gouverneurs van andere landen in Europa blijkt dat groei vooral gerealiseerd wordt door het openen van nieuwe clubs. Hoe laten we nieuwe clubs ontstaan? Bijna altijd ligt het initiatief bij 1 of 2 Kiwanis leden in een club die zich opwerpen als coach voor een 1 of 2 geïnteresseerden om iets "nieuws" op te zetten. Voorbeelden zijn: clubleden vragen hun partner een vrouwenclub op te richten; of een bestaande, gesettelde club laat een satelliet club ontstaan onder de paraplu van deze club. Er zijn voldoende witte vlekken op onze landkaart waar geen Kiwanis clubs zijn. Ik zou graag zien dat clubs gaan experimenteren met dit thema. Elk idee is een bron voor andere ideeën. 

Charter Kiwanis club Belle Flucius

                            /imagecache/original/uploads/2021/04/belle-flucius.png           

Op 24 april vond de academische zitting plaats voor deze vrouwenclub uit Bergen op Zoom. Geheel in stijl, geheel digitaal werd stilgestaan bij dit heugelijke moment. Namens het Dagelijks Bestuur van Kiwanis Nederland een zeer hartelijk welkom als volwaardige club in ons midden.

De 4 regiobijeenkomsten zijn allemaal digitaal gehouden

Verbinding tussen clubs en tussen leden is de belangrijkste reden om 1 keer per jaar een regiobijeenkomst te houden (een regio is een cluster van 3 divisies). Velen waren sceptisch over een Zoom-bijeenkomst. Gelukkig konden we constateren dat de opkomst zeker zo hoog was als voor de corona periode, en nog waardevoller was de terugkoppeling van diverse leden die het zelfs inspelend en leerzaam vonden om in kleine groepjes in discussie te kunnen gaan.

Stemmen op het Europese congres op 5 juni 2021

            /imagecache/lg/uploads/2021/04/kiwanis-54e-europese-conventie.jpg

Iedereen heeft een uitnodiging gehad om gebruik te maken van de mogelijkheid om te kunnen stemmen. Elke club is lid van Kiwanis Europa, en kan 3 leden afvaardigen om een stem uit te brengen. Ik heb een oproep gedaan om uw stem niet verloren te laten gaan. Ook al hebben de meeste clubs helemaal niets met Kiwanis Europa, het feit is dat we er contributie voor afdragen en dus mogen verwachten er een positief effect van te zien. Dit jaar is een volledig digitaal congres voorzien waarbij alle clubs aanwezig kunnen zijn. Op traditionele congressen zijn er nooit meer dan een 10-tal clubs vertegenwoordigd. Dit keer is een belangrijk onderwerp geagendeerd. Kiwanis Europa krijgt een formele verenigingsvorm, iets wat al onze clubs al vanaf de oprichting hebben.

Er komen ook aangepaste statuten. Daarop had het district Nederland 4 amendementen ingediend. Op de Kiwanis Europa board meeting van 28 april is met onze instemming besloten om deze amendementen niet in stemming te brengen en deze de komende weken in de conceptstatuten te verwerken.  Waar nog wel over gestemd moet worden is: gaan de clubs akkoord met de overgang naar de nieuwe vereniging (KI-E), mag het vermogen overgedragen worden en gaan de clubs akkoord het lidmaatschap van KI-E. Het advies van het Algemeen Bestuur is : ja. Maar iedere club kan zijn eigen overweging hebben om anders te stemmen. Uiteraard wordt er ook gestemd over de begroting en de benoeming van nieuwe bestuursleden. De aanmeldingstermijn is verlengd van 5 mei tot 28 mei. Dus: doe mee!

zie voor procedure inschrijven congres onderstaande informatie:

Voorbereidingen en inschrijving

Het Europese Kiwanis congres in 2021 zal worden georganiseerd als een ONLINE VERGADERING die open staat voor alle Europese leden.

Laat je informeren via Kiwanis Academy online sessies
Dinsdag 18 mei 2021, 19: 00-20: 30: Ontmoet de kandidaten
Dinsdag 25 mei 2021, 19: 30-20: 30: Q&A over de overgang van KI-EF naar KI-E
Donderdag 27 Mei 2021, 19: 30-20: 30: Q&A over de overgang van KI-EF naar KI-E
Om deze sessies te kunnen volgen moet je wel eerst een account aanmaken via de Kiwanis Europe website (www.kiwanis.europe.eu ) en vervolgens je inschrijven voor de gewenste sessie(s).

Zaterdag 5 juni 2021, 9.00-12.00: Huis van Afgevaardigden

Tijdens het Huis van Afgevaardigden zullen we naast andere punten, de nieuwe structuur van Kiwanis in Europa bevestigen.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de congresbrochure te vinden via deze link: https://academy.kiwanis.eu/wp-content/uploads/2021/01/2021_Convention_Brochure_final.pdf  

REGISTRATIE VOOR DEELNAME
Clubleden kunnen zich uitsluitend registreren via de Europese registratiepagina . De online registratie sluit op 28 mei 2021. Na deze datum kan je alleen nog inschrijven, echter zonder stemrecht!

website: https://www.kiwanis.eu/NL/(5)CONVENTIE/index.html     

CERTIFICERING VAN DE GEDELEGEERDEN
Afgevaardigden van de club die zullen deelnemen aan de stemming tijdens het Huis van Afgevaardigden, dienen bovendien door de secretaris van de club te worden aangemeld met gebruikmaking van het verkiezingscertificaat voor afgevaardigden en plaatsvervangers . Het naar behoren ingevulde certificaat moet uiterlijk 28 mei 2021(elektronisch) worden ingediend .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kiwanis Europe-kantoor per e-mail op europeinfo@kiwanis.org    of per telefoon +32 9 216 77 77.

Landelijk congres nieuwe stijl:  “Een Inspiratie dag voor clubs op 11 september”

                 /imagecache/lg/uploads/2020/05/congres-2021-hoeven.jpg

De voorbereidingen voor dit congres nieuwe stijl zijn nagenoeg afgerond. In het Magazine dat binnenkort beschikbaar komt kunt er meer over lezen. Wij gaan er nog steeds vanuit dat een bijeenkomst op locatie mogelijk is EN dat velen bereid zijn om te komen.

Vacatures voor bestuursfuncties

                               /imagecache/lg/uploads/2021/05/vacature.jpg

Tot 15 mei is het nog mogelijk om zich aan te melden voor de kandidatuur Gouverneur-elect en Secretaris van het District.  Daarnaast zijn we dringend op zoek naar een team dat zich wil inzetten voor "Communicatie en PR". Het is een speerpunt in ons beleidsplan.  In het huidige team zijn een aantal plaatsen vrijgekomen.

Piet Derks

Gouverneur Kiwanis Nederland 2020-2022

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.