Blog juni 2021

Blog juni 2021

Uitdaging om over nieuwe projecten na te denken en op te pakken

 

 

Beste Kiwanis vrienden,

Spreuk van de maand
”Kunnen doen wat je leuk vindt, dat is vrijheid; voldoening vinden in wat je doet, dat is geluk”

De verwachting is dat we een Kiwanis jaar dat sterk beperkt werd door  strenge corona maatregelen,achter ons kunnen laten. Graag wil ik jullie allen uitdagen om de komende maanden na te denken over projecten die we als clubs kunnen oppakken om een bijdrage te leveren aan het verlichten van noden van kinderen. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we initiatieven kunnen nemen om kinderen te helpen. En als we dit met passie kunnen doen, mogen we ons gelukkig prijzen. 

                                      /imagecache/lg/uploads/2021/06/plannen.jfif

Stemmen op het Europese congres op 5 juni 2021

Vanuit Nederland hebben zich 122 leden aangemeld om deel te nemen aan het digitale congres. Daarvan zijn er 75 die als stemgerechtigde geregistreerd staan. In totaal nemen er 1496 leden uit Europa deel aan dit congres. Dat is een fantastische opkomst vergeleken met traditionele congressen!

In de voorbije weken hebben meerdere leden hun ongenoegen geuit over de ontwikkelingen in Kiwanis Europa. Wij hebben zo goed mogelijk antwoorden gegeven op hun vragen. Sommigen hebben deelgenomen aan de Q&A sessies vanuit Kiwanis Europa op 25 en 27 mei; zij hebben daar ook vragen gesteld.

Het advies van het Dagelijks Bestuur blijft onveranderd. Stem positief over de verandering van KI-EF naar KI-E A.s.b.l.  Daarmee wordt de informele vereniging KI-EF een formele vereniging en kunnen we ons op Europees nivo eindelijk gaan toeleggen op "Serving the Children of the World".

Zoals ik in de vorige blog heb vermeld, zullen de door Nederland ingediende 4 amendementen op de statuten (bylaws) van KI-E niet meer ter stemming gebracht worden. Ze zijn geheel naar onze wens reeds verwerkt in de aangepaste statuten zoals die te vinden zijn op de Kiwanis Europa website (versie V3). Door positief te stemmen over de overgang naar KI-E stemt men impliciet ook positief over de statuten.

Een veel gestelde vraag was: blijven we als clubs lid van Kiwanis International of hangen we op aan Kiwanis Europa? Het antwoord is: elke club en elk Kiwanis lid blijft primair lid van Kiwanis International.  Daarnaast wordt/is men lid ook lid van Kiwanis International Distict Nederland en KI-E A.s.b.l.

Leden of clubs die zich niet kunnen vinden in de overgang van KI-EF naar KI-E, zijn vanzelfsprekend geheel vrij om gebruik te maken van hun stemrecht en tegen te stemmen.

                       /imagecache/lg/uploads/2021/04/kiwanis-54e-europese-conventie.jpg

Landelijk congres nieuwe stijl:  “Een Inspiratie dag voor clubs op 11 september”

De voorbereidingen voor dit congres nieuwe stijl zijn nagenoeg afgerond. In het Magazine heeft U kunnen lezen welk programma aangeboden wordt. Uiterlijk 11 juni nemen we als bestuur de beslissing om deze bijeenkomst door te laten gaan. De criteria zijn: het moet voor iedereen mogelijk zijn om in Kiwanis sfeer samen te komen: ongedwongen ontmoeten, verbinden en elkaar inspireren.

                          /imagecache/lg/uploads/2020/05/congres-2021-hoeven.jpg

Vacatures voor bestuursfuncties

Inmiddels hebben we een kandidaat voor secretaris van Kiwanis Nederland en een kandidaat gouverneur-elect. 

Piet Derks
Gouverneur Kiwanis Nederland 2020-2022

/imagecache/lg/uploads/2021/04/kiwanis-2021-1.jpg

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.