Blog september 2022

Blog september 2022

Algemene vergadering, Afsluiting Lustrumproject, nieuwe bestuursjaar, 3e termijn GV Piet Derks

Beste Kiwanis vrienden,

Nieuw elan na Teamdag en Kiwanis Vrouwendag

Een aantal maanden geleden kwamen de LG’s en de commissievoorzitters bijeen met het Dagelijks Bestuur om te werken aan een beleidsplan voor de komende jaren. Op de Vrouwendag hebben 15 enthousiaste Kiwanians ideeën gegenereerd om te bereiken dat Kiwanis gaat veranderen. Conclusies: veranderen moet, het besturen moet effectiever en eigentijdser, meer samenwerken, meer leren van elkaar en meer samen plezier hebben. Het idee om een Kiwanis Kinderlintje te introduceren gaat uitgewerkt worden. Door de LG’s is een initiatief genomen voor een nieuwe werkgroep/commissie: “Anders Besturen”.

Volgend jaar 25 maart gaan we de landelijke Kiwanis Inspiratiedag organiseren: elkaar ontmoeten, van elkaar leren en samen nieuwe projecten oppakken. Wie gaat ons helpen deze dag vorm te geven?

                       /imagecache/lg/uploads/2022/09/nieuw-elan.jpg

Vragen uit clubs naar aanleiding van de komende Algemene Vergadering

Enkele clubs hebben het Dagelijks Bestuur een brief geschreven met vragen over onderwerpen die op de AV aan de orde komen. Naar aanleiding hiervan heb ik een gesprek gehad met vertegenwoordigers van 2 clubs. Tijdens de AV komen we hierop inhoudelijk terug. De gesprekken werden door allen zeer positief gewaardeerd. De belangrijkste conclusie is: in een open gesprek en door goed naar elkaar te luisteren, komen we tot wederzijds begrip en suggesties voor oplossingen. Dat gaat via e-mails en nieuwsbrieven maar in beperkte mate. In mijn 3de gouverneursjaar, hopelijk niet gehinderd door corona restricties, laat ik me graag uitnodigen om te horen wat er leeft in de clubs.

                       /imagecache/lg/uploads/2022/09/vragen.jpg

Algemene Vergadering 10 september te Zeist

Namens het Algemeen Bestuur wil ik allen de AV onder de aandacht brengen. Meld je aan en kom naar Zeist. De aanwezigen gaan hun stem uitbrengen over een uniek onderwerp: wat te doen met de opgebouwde kasreserves? Hoe meer leden er een stem uitbrengen, hoe breder het draagvlak voor de uitkomst van de stemming zal zijn. Op deze AV zullen we het Lustrumproject t.b.v. Het Vergeten Kind feestelijk afronden. Deze bijeenkomst is ook een mooie gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten; het is alweer 3 jaar geleden dat we bijeenkwamen in Hilversum!

(zie ook de uitnodiging in deze nieuwsbrief)

                 /imagecache/lg/uploads/2022/09/av-voorblad-2.jpg

Hoe actief zijn clubs op social media?

Dit voorjaar hebben 2 studenten voor de commissie PR/communicatie een uitgebreid onderzoek gedaan. Zij hebben de Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn pagina’s van clubs geanalyseerd. Ongeveer 70% van de clubs heeft een Facebook pagina. Echter, slechts 6 houden deze pagina heel goed actueel en 15 clubs posten regelmatig berichten. Verreweg de meeste clubs hebben sterk verouderde informatie op de social media. Slechts 3 clubs hebben meer dan 500 volgers. Kortom, hier ligt een kans om op clubniveau te werken aan naamsbekendheid. Zullen we hiervan een speerpunt van maken in het komende jaar en clubs helpen met het gebruik van social media?

                 /imagecache/lg/uploads/2022/09/sociale-media.jpg

Veel clubs organiseren mooie fundraising projecten dit najaar

Het bruist weer van de energie binnen Kiwanis Nederland. Deel deze activiteiten met anderen door op Facebook en op de Kiwanis websites te publiceren. Meld je aan als “volger” van Facebook pagina’s van andere clubs om op de hoogte te blijven van wat er in jullie regio georganiseerd wordt. Alleen samen worden we sterker en kunnen we veel betekenen voor kinderen die een steuntje in de rug hard nodig hebben. Zeker nu gezinnen geconfronteerd worden met een sterke inflatie en forse energierekeningen.

                    /imagecache/lg/uploads/2022/09/fundraising.jpg

Piet Derks

Gouverneur Kiwanis Nederland 2021-2022

 

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.