Charity activiteiten club Brunssum 2013

Charity activiteiten club Brunssum 2013

Afgelopen bestuursjaar stond wederom in het teken van inmiddels terugkerende fundraising activiteiten.

Kiwanis Club Brunssum heeft drie hoofdactiviteiten die jaarlijks worden ingezet om ruimschoots spending projecten te ondersteunen.

Het appel / stroop project,
Een tweetal boomgaarden worden door ons in het voorjaar gesnoeid etc., waarna begin oktober geoogst kan worden. De vele kilo’s appels en peren worden nadien naar de stroopstoker gebracht om aldaar ‘echte Limburgse stroop’ te produceren. Rond de start van het wildseizoen en de aankomende feestdagen wordt o.a. aan het winkelend publiek in Brunssum de strooppotjes te koop aangeboden. Circa 2000 potjes gaan van de hand en staan garant voor een netto opbrengst van € 3.000,-

Art & Wine activiteit,
Sfeer proeven van kunst (in de ruimste zin des woord) en genieten van een goed glas wijn, duidelijk samen gaan. Hierbij staat centraal het aanbieden van goede wijn die ruimschoots de weg naar wijnkenners vindt. De verkoop van kerst (wijn) pakketten heeft zijn intrede gedaan. De afgelopen twee jaren werden ruim 1500 flessen verkocht, goed voor een recette rond de € 2.500,-

Charity-dinner,
Het inmiddels in de regio bekende Charity-dinner in de prachtige ambiance van Abdij Rolduc vormt jaarlijks het hoogtepunt van onze fundraising activiteiten. Ook dit jaar werd deze charity activiteit voor de 11e keer(!) een daverend succes. Met een muzikaal intermezzo werd gestart. Jack Vinders bracht met een prachtig concert de toehoorders in hogere sferen. Een inspiratie om tijdens het dinner gretig te doneren. Ook de verloting tijdens het dinner van kunst- en andere bijzondere voorwerpen heeft grote belangstelling. Uiteindelijk kon Kiwanis Club Brunssum ruim € 14.000,- aan inkomsten bekend maken. Tijdens het charity-dinner kon een afvaardiging van Lob’Star en de Voedselbank een cheque van resp. € 4.500,- en € 4.000,- Daarnaast werd er gespendeerd aan de Wereldwinkel en enkele lokale groeperingen. Ook de bijdrage aan het nationale project Stop Tetanus is hiermee afgedekt.

Inkomsten uit fundraising,
Het bestuursjaar 2012 – 2013 vormt zeker wat betreft inkomsten uit fundraising geen uitzondering. De afgelopen jaren groeit het bedrag aan gelden gestaag. Gemiddeld wordt er de laatste jaren zeker € 15.000,- binnen gehaald. Saamhorigheid, vriendschap en de handen uit mouwen steken staan centraal. Dit gaat in de club met inmiddels 30 actieve leden hand in hand en staat garant voor mooie donaties.

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.