Chequeuitreiking aan Sorrisokids

Chequeuitreiking aan Sorrisokids

Kiwanis Ballonnenfestival 2012: Groot Succes !!
Op 29 en 30 juni j.l. heeft onder een strakblauwe hemel het eerste Kiwanis Club Valkenswaard “Dommelland” Ballonnenfestival plaatsgevonden. Het massaal toegestroomde publiek uit Valkenswaard en verre omstreken heeft van dichtbij kunnen meemaken hoe de vele heteluchtballonnen opstegen en aan de horizon verdwenen. Uit de reacties achteraf blijkt dat zowel onder het publiek als de ballonvaarders dit evenement erg is gewaardeerd en Valkenswaard op een goede manier in een positief daglicht heeft gesteld. Het is dan ook zeker de bedoeling om een volgende editie van het Kiwanis Ballonnenfestival te organiseren.

Het uiteindelijke doel van het ballonnenfestival was om geld in te zamelen voor een geweldig project: kindertehuis Casa Vo Jurema in Brazilië . Dit tehuis heeft een nauwe binding heeft met de Valkenswaardse regio via Lonneke Das, die daar al jaren actief is. Het tehuis biedt kansarme kinderen een goed onderkomen en een warm thuis. Uiteraard zijn er voldoende financiële middelen nodig om het goede werk te kunnen blijven voortzetten. Op woensdag 3 oktober kon uit de opbrengst een cheque van € 10.000 worden overhandigd aan Lonneke Das. Ook Bart Koolen was hierbij als voorzitter van de stichting Sorriso Kids aanwezig. Deze stichting steunt het werk van Lonneke Das met allerhande activiteiten vanuit Nederland. Kiwanis Club Valkenswaard “Dommelland” is trots te vermelden dat er nu door deze gift ondersteuning geboden kan worden voor een noodzakelijke renovatie van het kindertehuis in Brazilië en de aanschaf van een zeer gewenste ambulance. Op de foto staan van links naar rechts Ben Thijssen (Kiwanis-lid), Lonneke Das, Bart Koolen, Peter Moezelaar (president Kiwanisclub Valkenswaard Dommelland) en Sjaan Smolders (Kiwanis-lid).

De bijeenkomst werd helaas overschaduwd door het recente overlijden van Kiwanislid Joost van Dijk. Joost was de initiatiefnemer van dit festival en enthousiast voorzitter van de organiserende commissie.

Kiwanis Club Valkenswaard “Dommelland” wil langs deze weg alle deelnemers, toeschouwers, ondersteuners en de Kempener Koerier veel dank zeggen voor het mogelijk maken van deze prachtige opbrengst voor Casa Vo Jurema.

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.