De gevolgen voor Kiwanisclubs van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (W...

De gevolgen voor Kiwanisclubs van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Inleiding; inwerkingtreding 1 juli 2021; overgangstermijnen De

De Juridische Commissie is gevraagd de gevolgen van de WBTR voor Kiwanisclubs en voor daaraan gelieerde stichtingen te onderzoeken en daarover een notitie te schrijven.
De WBTR treedt in werking op 1 juli2021.
Op een enkel punt na is er geen overgangstermijn (dus direct veranderingen, ook als de statuten regels bevatten die strijdig zijn met de nieuwe wet) maar anderzijds is er geen termijn gesteld waarbinnen de statuten moeten worden aangepast. Aanpassing kan ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging.
Zo lang de statuten niet zijn aangepast moet men er natuurlijk wel op bedacht zijn dat er op diverse punten andere regels gelden dan je op basis van de statuten zou verwachten.

Klik op deze link voor de pdf notitie

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.