Directory 2014 - 2015

Directory 2014 - 2015

Waarde club secretarissen,

De nieuwe Directory 2014 – 2015 komt binnenkort beschikbaar.

Waarom later dan gebruikelijk?

Zoals bekend zijn we voor de ledenregistratie begin 2014 overgestapt naar het – op Amerikaanse leest geschoeide - Directory Online systeem; de gegevens zoals die opgenomen zijn in dat systeem worden nu voor de 1e maal gebruikt voor de productie van “het (jaarlijkse) boekje”.

Tijdens de voorbereidingen voor de productie liepen we tegen een aantal onverwachte technische problemen aan; een aantal zijn al opgelost, maar enkele andere kunnen pas na enig nieuw programmeren in de US in orde gebracht worden.

Maar dat kost tijd, en in de ogen van het bestuur zou het te lang duren om die laatste issues op te lossen.

Vandaar dat er in de komende versie enkele, in onze ogen, onvolkomenheden zitten, t.w.:

- Alle leden per club staan in alfabetische volgorde, waarbij de club-bestuursleden niet meer als eerste genoemd staan, maar die functie staat wel vermeld;

- … met dien verstande dat leden met een familienaam met een tussenvoegsel de 1e letter van dat tussenvoegsel de plaats bepaalt;

- Damesleden krijgen niet meer het voorvoegsel “mevr.”;

- Het 2e (zakelijke of GSM) telefoonnummer staat niet vermeld.

Ondanks het ontbreken van deze informatie heeft het bestuur van KI-DN toch besloten om tot productie van de Directory over te gaan; in combinatie met de toegang tot de Directory Online, die dankzij uw onmisbare medewerking actueel wordt gehouden, zijn alle gegevens wel beschikbaar voor alle Kiwanis leden in ons District.

Met vriendelijke groet,

Dolf Tuinhout

Districtskantoor Kiwanis Nederland

GSM 06-28684406

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.