Gedeeltelijke teruggave contributiegelden, totaal ± 47.500€

Gedeeltelijke teruggave contributiegelden, totaal ± 47.500€

Overschot begroting verenigingsjaar 2019-2020

/imagecache/lg/uploads/2020/09/kiwanis-kidn-logo.jpg

Beste Kiwanis vrienden,

We hebben een ongewoon jaar achter de rug!

Veel van de geplande activiteiten konden geen doorgang vinden. Het meest spijtige daaraan is dat we minder hebben kunnen doen om kinderen te helpen.

Maar ook hebben we minder kunnen doen aan het versterken van vriendschapsbanden binnen onze clubs en tussen clubs. Het congres is niet doorgegaan en nagenoeg alle bestuursvergaderingen vonden plaats via Zoom.

We hebben dus minder kosten gemaakt dan begroot. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om het overschot op de begroting van het verenigingsjaar 2019-2020 terug te geven aan de clubs en de leden.

Wij doen dat door per Kiwanis lid 15€ in mindering te brengen op de contributiebijdrage aan Kiwanis Nederland voor het lopende verenigingsjaar. 

De bijdrage per club aan het congres voor september 2020 is reeds teruggestort naar de clubs (156€).

Kiwanis International heft inschrijfgeld voor een nieuw lid (42$= 37,74€). Om clubs te stimuleren nieuwe leden te werven had KI ontheffing verleend voor nieuwe leden die tussen 15 april en 30 september 2020 ingeschreven werden. Wij hebben besloten geen inschrijfgeld te heffen voor nieuwe leden die gedurende het gehele afgelopen verenigingsjaar ingeschreven werden. KI zal ons wel een factuur sturen; deze betalen wij uit de reserves.

Dit alles tezamen (ongeveer 47.500€) gaat dus terug naar de clubs. Het is aan de clubs om te bepalen hoe deze gelden besteed worden.

Volgend jaar zullen we de balans opmaken over het lopende verenigingsjaar. Hopelijk kunnen we dit jaar wel een groot deel van onze plannen verwezenlijken.

Met Kiwanis groet,

Piet Derks

Gouverneur Kiwanis District Nederland 2020-2022

nb: de penningmeesters ontvangen in de loop van deze week de contributienota 2020-2021.

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.