Herhaalde oproep Gouverneur Elect 2018-2019

Herhaalde oproep Gouverneur Elect 2018-2019

Aan: leden Kiwanis International District Nederland

Geachte Dames en Heren,

Kandidaatstelling Gouverneur Kiwanis International District Nederland 2019-2020.

Helaas is op onze oproep van 18 maart 2018 en 10 juni, voor kandidaten Gouverneur 2019- 2020, geen enkele reactie binnen gekomen.

Bij deze dan ook deze dringende oproep aan onze leden om een kandidaat voor te dragen.

Wij willen als Algemeen Bestuur graag onze nieuwe Elect Gouverneur 2019 - 2020 door een bijzondere Algemene Leden Vergadering van het District,

op 12 januari 2019 in Zeist laten benoemen.

Uiterlijk 1 november 2018 ontvangt de Districtssecretaris gaarne namen van door de clubs gesteunde kandidaten (m/v).

Het Algemeen Bestuur draagt kandidaten voor, waarna verkiezing plaats vindt op de Algemene Vergadering van het District, conform art 14 lid 1 van de statuten op zaterdag 12 januari 2019 in Zeist.

Het bestuur streeft naar een verkiezing uit meerdere kandidaten.

Profiel van de Gouverneur

De Gouverneur is de spin in het web van het District. Van kandidaten wordt verwacht dat zij

-de normen en waarden van Kiwanis uitdragen en gepassioneerd spreken over Kiwanis en haar rol in de maatschappij;

-een lange termijn visie hebben op de rol van Kiwanis als serviceclub in de maatschappij;

-de noodzaak tot verjonging en modernisering van Kiwanis onderschrijven en daaraan richting kunnen geven;

-uitvoering geven aan het beleid dat door Kiwanis International wordt vastgesteld; uiteraard met inachtneming van de regionale context;

-als Luitenant Gouverneur of secretaris KIDN eerder lid waren van het Algemeen Bestuur van het District;

-met name in het Gouverneur 2019/2020 jaar taken efficiënt kunnen organiseren en delegeren.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Gouverneur Det Verhoeven.

Kandidaatstelling van de kandidaat, middels de Club, met akkoord verklaring van de kandidaat dient u te zenden aan de secretaris van het District Nederland:

Ap Lammers, Hogestraat 51, 6953 AR Dieren E-mail secretaris@kiwanis.nl

Met vriendelijke groet, with kind regards,

Secretaris Kiwanis International District Nederland

Ap Lammers

Hogestraat 51,

6953 AR Dieren

Tel. 06 53394768

e-mail: secretaris@kiwanis.nl

website: www.kiwanis.nl

#kidsneedkiwanis

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.