Hulp aan getroffenen van de grote humanitaire ramp in Turkije en Syrië

Hulp aan getroffenen van de grote humanitaire ramp in Turkije en Syrië

Onze steun is onontbeerlijk!

Beste Kiwanis vrienden,

De omvang van de catastrofe ten gevolge van de aardbevingen in Turkije en Syrië is nauwelijks te bevatten. Hulp is nu dringend nodig en zal nog een heel lange tijd nodig blijven. Zoveel doden, zoveel zwaargewonden, zoveel dakloze gezinnen, zoveel kinderen zonder ouders, zoveel gebrek aan voedsel en onderdak. De wereld zal hulp bieden om de getroffenen te helpen weer een beetje menswaardig leven op te bouwen.

Laten wij als Kiwanians de grote hulpverlenende organisaties ondersteunen met donaties.

Ieder lid, iedere club kan een steentje bijdragen door geld over te maken, bijvoorbeeld naar Giro 555.

Natuurlijk kan men ook een bedrag overmaken naar het Kiwanis Nederland Fonds. Het bestuur van KNF zal dan zorgdragen voor een goede bestemming.

IBAN:  NL03INGB0658462156 t.n.v. Kiwanis Fonds Nederland, o.v.v. Turkije en Syrië

Piet Derks, Gouverneur

Namens het bestuur van Kiwanis Nederland

 

 

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.