In Memoriam Marianne Vugs

In Memoriam Marianne Vugs

In Memoriam

Marianne Vugs

27–8-1949 12-1-2018


Op 12 januari overleed ons geliefde lid Marianne Vugs. Marianne was sinds 21 juni 1995 (oprichtingsvergadering) een van onze 1e Kiwanisleden. Zij vervulde in deze periode de functie van penningmeester.

Kiwanis Tilburg Hart van Brabant, is de eerste vrouwelijke Kiwanisclub in Nederland. Tevens was het de 100e club in Nederland.

Marianne heeft zich altijd heel bescheiden, maar uiterst dienstbaar opgesteld in de club. Zo zette zij zich jaren o.a. in voor de Meimarkt. Zij verzamelende vele zakken kleding bij haar talloze vrienden en kennissen, zij sorteerde de kleding mee en verkocht met veel elan de hoogwaardige tweedehandskleding voor het goede doel. Marianne was ook de hoedster van vlag en vaandel en andere Kiwanis parafenalia. Ook bij de Ontbijtfilm maakte zij zich verdienstelijk, niet in de laatste plaats door het enthousiasmeren van – soms ook echt hele grote – sponsoren. Bij vergaderingen in de eigen club en in het district 10 deed zij op milde toon haar zegje. Zij was, namens onze club, een trouw bezoekster van deze districtsvergaderingen. Aan gezelligheid, een vriendelijk woord, warme belangstelling, leek zij nooit gebrek te hebben.

Marianne heeft ruim 22 jaar een actieve bijdrage geleverd aan de club, had zitting in diverse commissies en verzuimde bijna nooit de vergaderingen bij te wonen.

Dit uitte zich o.a. in de hoge attendance, maar ook leverde ze haar bijdrage aan ons speciale project in Guatemala en ging ze met een klein groepje van onze club, het project ook daadwerkelijk bezoeken. Tot op heden had ze daar nog warme contacten.

Ook het vele vrijwilligerswerk dat zij uitvoerde laat zien dat zij zeer maatschappelijk betrokken is geweest.

Als iemand de beginselen van onze club hoog heeft gehouden is het Marianne. “Versterken van vriendschappen binnen de club en dienstbaar zijn aan de maatschappij”. We build… Wij verliezen in Marianne een lid met een tomeloze inzet voor het goede doel, voor de kinderen in Nederland en ook ver daarbuiten. Wij zullen haar warme vriendschap enorm gaan missen.

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.