Informatie over en door Het Kiwanis Nederland Fonds (KNF)

Informatie over en door Het Kiwanis Nederland Fonds (KNF)

Wat kan KNF voor u betekenen en u voor het KNF

KNF vraagt uw aandacht voor:

KNF staat voor Kiwanis Nederland Fonds. KNF is een organisatie die nauw verbonden is met Kiwanis Nederland en waarin in het verleden de gelden voor Kiwanis lustrumprojecten werden gestort.

Wat doen wij met de gelden?

De middelen voor het fonds zijn nu onder meer afkomstig van giften van individuele Kiwanis leden. Clubs kunnen bij het fonds aanvragen indienen. Uitgangspunt voor het beleid is nu dat de gelden die KNF in beheer heeft afkomstig zijn van de Kiwanis clubs en dus ook weer voor de clubs moeten worden ingezet. Dat impliceert dat alleen een Kiwanisclub uit het district Nederland bij KNF een donatie of een voorfinanciering kan aanvragen. Daarbij zal steeds sprake zijn van cofinanciering.  KNF is daarbij van mening dat een bijdrage van KNF ertoe moet doen en dus essentieel moet zijn voor het welslagen van een project en ook als zodanig zichtbaar moet zijn. Donaties door KNF hebben steeds een éenmalig karakter.

Klik voor het gehele bericht op onderstaande link

          /imagecache/original/uploads/2021/04/stempel-anbi-logo-300x300.png

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.