Digitale Algemene Vergadering op 11 september 2021 Gouverneur Piet Derks

Digitale Algemene Vergadering op 11 september 2021 Gouverneur Piet Derks

Onderwerpen digitaal stemmen ter voorbereiding van de Algemene Vergadering:


 
1.Concept verslag Algemene Vergadering d.d. 12 september 2020
2.Fiancieel jaarverslag en jaarrekening over het jaar 2019-2020
3.Accountantsverklaring over het jaar 2019-2020
4.Beleidsplan KI-DN 2021-2022
5.Begroting KI-DN 2021-2022
6.Voorstel contributies KI-DN, KI, KI-E
De begroting voor 2021/2022 is identiek aan hetgeen vorig jaar gepresenteerd werd. De contributie voor KI-DN blijft ongewijzigd: 47.50 € per lid.

Wij verwachten dat de contributiebijdragen voor KI (Kiwanis International) gelijk blijft aan 52$. De dollar/euro koers wordt pas in september bekend. We rekenen met 48€.

Voor KI-E (Kiwanis Europa) blijft de contributie gelijk aan 8,35€.

Nieuwe leden die gedurende het jaar (tussen 1 oktober 2021 en 30 september 2022) ingeschreven worden betalen een inschrijfgeld ter hoogte van 42$ aan Kiwanis International, maar geen contributie aan KI in dat jaar.
7.Goedkeuring bevoegdheid Dagelijks bestuur om éénmaal per jaar een bedrag van maximaal 5000 euro te besteden (volgens artikel 19 lid 2 van de KI-DN statuten) 

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.