Kiwanis Club Rheden en Club Helmond steunen muziekonderwijs

Kiwanis Club Rheden en Club Helmond steunen muziekonderwijs

Clubs zijn enthousiast over `Meer Muziek in de Klas`

Overal ter wereld geven de Kiwanis serviceclubs uitvoering aan het motto ‘Serving the Children of the World’. De optimale ontwikkeling van kinderen staat hierin centraal. In Nederland steunen de Kiwanis in Helmond en Rheden daarom de beweging Méér Muziek in de Klas. Deze landelijke stichting stimuleert de samenwerking tussen scholen, gemeenten en cultuurpartners om de toegang tot muziekonderwijs- voor alle kinderen mogelijk te maken.

Zo is er een samenwerking ontstaan tussen Kiwanis club Rheden ‘De Veluwezoom’, cultuuraanbieder RiQQ en de gemeente Rheden. Drie jaar committeren de Kiwanis in Rheden zich aan het ondersteunen van scholen die een samenwerking aangaan met de plaatselijke muziekvereniging. Kinderen, muziek en maatschappij komen in dit project samen.

Tijdens de pilot Muziek op Maat! Krijgen leerlingen de kans om een blaas-of slagwerkinstrument te leren kennen. Kinderen uit groep 3-7 krijgen in kleine groepjes les van een vakdocent. Na 8 lessen vindt er een presentatie plaats, ondersteund door leden van de verenigingen uit de regio: een feestelijke bijeenkomst waar jong en oud samenkomen en samen muziek maken, ieder op eigen niveau. Zie foto leerlingen van een school in Rheden die aan het oefenen zijn.

/imagecache/lg/uploads/2022/06/muziekles.jpg

In Helmond heeft collega Kiwanis club ‘Land van de AA’ zich verbonden aan het initiatief Meer Muziek in de Klas Helmond. Dat doet de club door middel van een reeks huisconcerten op maat aan te bieden.  Heb je een jubileum of bijzondere dag en houd je van Klassieke Muziek, boek dan een huisconcert. De opbrengst komt ten goede aan het muziekonderwijs op de basisscholen. Kijk op www.kiwancerto.nl  voor het aanbod.

Talloze studies wijzen er namelijk op dat muziek belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare waarden in onze maatschappij. Daarnaast is aangetoond dat de cognitieve ontwikkeling gestimuleerd wordt door een wekelijkse muziekles. Muziekles in de klas zou daarom geen vrijblijvende keuze moeten zijn. Stichting Méér Muziek in de Klas, met Koningin Máxima als erevoorzitter, heeft het onderwerp de afgelopen jaren hoog op de plaatselijke agenda weten te zetten en streeft naar structureel muziekonderwijs voor alle kinderen in Nederland.

Met Ap Lammers van Kiwanis club Rheden De Veluwezoom, ambassadeur in de Gemeente Rheden, kan contact worden opgenomen over waarom onze club zich drie jaar aan dit project heeft verbonden (aplammers@kpnmail.nl).

Wil jouw club zich ook inzetten voor méér muziek in de klas? Dat kan! Neem contact op met Brita Lemmens (blemmens@meermuziekindeklas.nl) om te verkennen wat je kunt betekenen voor het muziekonderwijs in Nederland.

Ap Lammers, Dieren, juni 2022

/imagecache/lg/uploads/2022/06/riqq.jpg  /imagecache/lg/uploads/2022/06/meer-muziek-in-de-klas.jpg /imagecache/lg/uploads/2022/06/010-rheden-color-klein.jpg

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.