Kiwanis Groei bijeenkomst Munchen

Kiwanis Groei bijeenkomst Munchen

Dat KI-EF President Jérôme Hennekens niet van stil zitten houdt is afgelopen weekeind weer duidelijk geworden in München. Een van zijn eerste concrete daden is het houden van een groei bijeenkomst. Op diverse punten zijn commissies ingesteld om een flinke duw te geven aan de beoogde groei van Kiwanis in Europa. Er zijn commissies voor de aanwas van nieuwe clubs, voor het stimuleren van de werving van dames en voor het bouwen van junior clubs. In diverse sessies zijn deze zaken besproken en zijn plannen overeengekomen die uitvoerbaar lijken te zijn.

"Plannen zijn leuk", melde Internationaal Trustee Sjoerd Timmermans "maar het moet wel resultaat op leveren". Timmermans was in zijn nieuwe functie aanwezig en met name op het onderdeel jeugd liet hij zich flink gelden. Met zijn opmerkingen wist hij de International Vice President Elect Alan Penn te prikkelen om toch heel erg goed naar Europa te luisteren. "Kijk", melde Penn, "in Amerika blijft de groei al een tijdje achter. Als wij door wijziging van regels beter en sneller kunnen groeien dan moeten we dat onmiddellijk oppakken, zo flexibel moeten wij zijn. Het is aan jullie om die handschoen op te pakken en wij zullen dat ondersteunen". De aanwezigen, niet gewend aan een dergelijk luisterend oor, hadden even wat tijd nodig om dat te verwerken.

Het Nederlandse smaldeel onder leiding van Luit Ezinga was goed voorbereid en had niet veel tijd nodig om te reageren. Het inbedden van Kiwanis Junior in de Kiwanis organisatie is hoog nodig en deze opmerkingen werden ondersteund door de Italianen. Met 40 actieve junior clubs zijn zij zonder twijfel aanvoerder met een succesvol jongeren beleid. Zij ondersteunden de visie van de commissie voor junior groei dat je vooral flexibel moet zijn en veel aan werving moet doen. De uitdaging ligt vooral in de doorgroei van junior clubs en de overgang van de leden van junior clubs naar Kiwanis.

Tenaanzien van de dames groei wordt vooral veel verwacht van het Eliminate project. Door een slimme aansluiting van de werving rond dat project moet ook het femine gehalte van Kiwanis een flinke duw krijgen. Uit de uitgesproken ambitie dat meer dames bestuursfuncties moeten oppakken blijkt dat de dames het heft in eigen hand willen nemen. Aan het 100% femine gehalte van de Poolse delegatie konden veel landen wat dat betreft een voorbeeld nemen .

Met de inbreng van Luit Ezinga, Dolf Tuinhout, Lori Tierney en Henk Oostdam is vanuit Nederland zeker aan de dames groei en de junior groei een forse zet in de goede richting gegeven. Voor alle onderwerpen zijn een aantal aanbevelingen voor het Europese bestuur geformuleerd die nu concreet worden uitgewerkt. De toezegging van Allan Penn ten aanzien van junior groei is goed in de oren geknoopt. Binnen de junior groei commissie is vooral goed gekeken naar de pragmatische aanpak die Nederland en Italië tot beleid hebben verheven. Beide landen geven aan dat alleen een pragmatische aanpak en veel werving kunnen leiden tot een succesvolle groeistrategie. De kunst is nu om die aanpak Kiwanis breed uit te dragen en om regels die het enthousiasme van mensen in de weg zitten aan te passen.

Al met al een hele goede bijeenkomst die in Nederland in ieder geval vervolgen gaat krijgen op 6 november en 13 november a.s. De 13e november a.s. zijn alle club builders en LG's welkom op een bouwbijeenkomst in Doorn en de 6 november a.s. zijn alle Kiwanis (jong en oud) uitgenodigd om aan te schuiven bij de 2e Kiwanis Junior Dag in Amsterdam. Wij kunnen u slechts aanbevelen om daar bij te willen zijn.

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.