Kiwanis Moerdijk reikt cheque uit aan Kinderhuis Leliëndaal

Kiwanis Moerdijk reikt cheque uit aan Kinderhuis Leliëndaal

Woensdagavond 19 september reikte de (scheidend) voorzitter André de Regt van Kiwanis Club Moerdijk een cheque uit van maar liefst 13.500 euro aan een vertegenwoordiger van de Stichting Kinderhuis Leliëndaal (Commewijne, Suriname). Vooral dankzij de opbrengst van het succesvol verlopen Groot Dictee Moerdijk, vorig jaar 20 oktober, is deze donatie mogelijk geworden. Leon Arendsen, die de cheque in ontvangst nam, is de zoon van de oprichters van deze Stichting, die momenteel aan 80 kinderen een thuis biedt. De uitreiking vond plaats bij Van der Hooft in Zevenbergen, het vaste honk van de Kiwanis Club Moerdijk.

Het Groot Dictee Moerdijk vond plaats in de aula van het Marklandcollege in Zevenbergen. Er deden 52 deelnemers mee, gesteund door vele tientallen sponsors. Met elkaar brachten zij 6.500 euro bijeen, een bedrag dat werd verdubbeld door het Zeister Zending Genootschap. Zo is de donatie van 13.500 aan het kindertehuis, dat zulk goed werk verricht, mogelijk geworden. Het geld zal besteed worden aan het herstructureren en aanleggen van een grote moestuin, die een belangrijk aandeel zal hebben in de zelfvoorziening van het tehuis. I.v.m. het uitbundige regenseizoen is een professioneel en op voldoende hoogte aangelegde moestuin, van groot belang.

Kinderhuis Leliëndaal
De opbrengst is goed besteed aan Kinderhuis Leliëndaal. De service-club, die zich concentreert op fundraising voor goede kinderdoelen, heeft zich er persoonlijk van vergewist, dat het geld daar niet alleen hard nodig, maar ook goed besteed gaat worden. Het geld is nodig, omdat het Kindertehuis bijna volledig afhankelijk is van donaties en giften. En voor de dagelijkse exploitatie is 1.500 euro per maand nodig. Om de 75 kinderen in het tehuis een kans te geven op een inhoudsvol leven.

Over Groot Dictee Moerdijk
Het Groot Dictee Moerdijk is toegankelijk voor iedereen van 16 jaar en ouder, die 'iets' heeft met taal en/of schrijven. De taalkundige lat ligt tamelijk hoog, maar zó dat het (vooral) leuk blijft. Deelnemen moet leuker zijn dan winnen, zo vinden de organisatoren. Een forum taalkundigen heeft - voor de tweede editie op 10 oktober a.s. - weer een op onze regio toegesneden tekst van ca. 200 woorden geschreven. Dat dictee wordt pas op 10 oktober onthuld. Er is ongeveer drie kwartier beschikbaar op de avond zelf, om het dictee, dat woord voor woord en zin voor zin wordt voorgelezen, te maken.

Aanmelden is eenvoudig
Het publiek kan zich aanmelden via de website www.grootdicteemoerdijk.nl - het is de bedoeling dat deelnemers sponsors vinden, die gaan bijdragen aan de opbrengst voor het goede doel. Sponsors (familie, partners, vrienden, relaties, bekenden, bedrijven, verenigingen) betalen aan de betreffende deelnemer een vast bedrag of een bedrag per goed geschreven woord, bij voorbeeld 10, 20 of 30 cent.
Het Groot Dictee omvat circa 200 woorden. Als een deelnemer alle 200 woorden foutloos geschreven heeft, betaalt diens sponsor 200 x 10, 20 of 30 cent. In dit voorbeeld dus 20, 40 of 60 euro. De opbrengst komt volledig ten goede aan de goede (kinder)doelen waar de Kiwanis Club zich voor inzetten. Voor alle te maken organisatiekosten worden sponsors geworven door de clubleden.

Een deelnemer kan zich laten sponsoren door meer dan één sponsor. Hoe meer sponsoren, des te leuker om mee te doen, en des te hoger de opbrengst!

Meer over Kinderhuis Leliëndaal
'Kinderhuis Leliëndaal' is gevestigd in het district Commewijne, Suriname, in een voormalig landhuis op een plantage. Het kinderhuis is in 1918 opgericht met het doel weeskinderen op te vangen, te verzorgen en een onderkomen te bieden. Tegenwoordig worden vooral kinderen uit een zwak sociaal-economisch milieu opgenomen die thuis geen adequate opvang en verzorging krijgen.

Dagelijks wordt onder liefdevolle begeleiding aandacht besteed aan opleiding en vorming zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien om later als volwaardig burger in de maatschappij te kunnen functioneren. Leliëndaal biedt plaats aan 75 kinderen, jongens en meisjes in de leeftijd van 3 tot 19 jaar oud. Bij opname wordt geen onderscheid gemaakt naar ras of geloof. Dit creëert een multi-etnische en religieuze samenstelling van kinderen die elkaars opvattingen en culturen respecteren.

De dagelijkse leiding is in handen van directrice Christine en haar man Harold Diran, bijgestaan door een klein team van medewerkers. De jongens en meisjes zijn separaat gehuisvest en leveren bij toerbeurt een bijdrage aan de dagelijkse werkzaamheden. Op het kindertehuis wordt toezicht gehouden door de Stichting Blaka Rosoe.

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.