Kiwanis Nederland Fonds (KNF) door de belastingdienst erkend.

Kiwanis Nederland Fonds (KNF) door de belastingdienst erkend.

Met ingang van 1 januari 2008 is het KNF door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat aan een schenking, donatie, schulderkenning of nalatenschap aan het KNF fiscale voordelen zijn te verbinden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan belastingaftrek inkomstenbelasting, verlaging van de vermogensbelasting en successierecht. In een aantal gevallen zal de notaris een en ander in een akte moeten vastleggen.

Het KNF is bij statutenwijziging van 16 april 1993 als rechtsopvolger van de Stichting Kiwanis Lustrumproject tot stand gekomen met als doel het verwerven van gelden en goederen en het aanwenden daarvan voor het verschaffen van ondersteuning of hulp of anderszins op plaatsen, personen en instellingen waar dit nodig is, zowel in Nederland als daarbuiten.

Een dergelijke omschrijving is formeel en klinkt afstandelijk en daarom is het misschien maar beter de gang van zaken in praktijk weer te geven. Het KNF beheert/beheerde de door de clubs bij elkaar gebrachte gelden voor de Lustrumprojecten, het IDD- en het Kosovo project en fungeert als doorgeefluik naar de rechthebbenden. In dit verband werden onder meer gerealiseerd het Kiwanishuis verbonden aan het Brandwondencentrum in Beverwijk, een TV/radio studio verbonden aan de afdeling kinderoncologie van het Radboudziekenhuis in Nijmegen en het Kiwanishuis verbonden aan de brandwondenafdeling van het Martiniziekenhuis in Groningen. Tevens werd een substantiële financiële bijdrage geleverd aan het mondiale Kiwanisproject IDD.

Naast de rente van de onder haar beheer staande gelden ontvangt het KNF, zij het tot op heden zeer incidenteel, schenkingen.

Een deel van het inmiddels opgebouwde vermogen van ongeveer €70.000 wordt jaarlijks op basis van aanvragen van Nederlandse Kiwanisclubs uitbetaald als bijdrage in hun clubprojecten. Voor wat betreft de regels voor de toekenning van deze subsidie, kunt u hier meer lezen.

Zoals ik hiervoor al aangaf ontvangt het KNF naast de rente van de onder haar beheer staande Lustrumgelden, tot op heden zeer sporadisch schenkingen en dat beperkt haar subsidiemogelijkheden. Het bestuur van het KNF hoopt dat met de aanwijzing van een ANBI door de belastingdienst en met de daaraan verbonden fiscale voordelen meer Kiwanisleden zich geroepen weten een schenking of nalatenschap te overwegen.

Meer financiële ruimte voor het KNF betekent meer subsidies voor de Kiwanisclubs, meer mogelijkheden voor fundspending en nog meer serving the children of the world.

Een bevriend notaris en Kiwanislid is desgewenst graag bereid u bij de verdere formele afhandeling van een schenking of nalatenschap voor een kiwanis vriendenprijs van dienst te zijn.In dat geval kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

H.J. Hennekens
Voorzitter KNF

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.