Kiwanis Nederland Fonds past beleid aan!

Kiwanis Nederland Fonds past beleid aan!

Nodigt Clubs uit om een aanvraag in te dienen voor een donatie of voorfinanciering

Kiwanis Nederland Fonds (KNF) gaat zich expliciet richten op de clubs                                                   

Het Kiwanis Nederland Fonds heeft recent besloten om de Kiwanisclubs in Nederland optimaal te gaan ondersteunen bij het ontwikkelen van projecten en haar beleid daarop aan te passen. Dat is nodig, ook omdat veel sponsoren het in deze crisistijd laten afweten. Daarmee wil ook het KNF een maximale bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling van Kiwanis: ‘Serving the children of the world’. Dat alles overigens in het besef dat het  vermogen van KNF beperkt is maar ook in de hoop dat Kiwanisleden ons individueel financieel blijven steunen.

Uitgangspunt voor het beleid is nu dat de gelden die KNF in beheer heeft afkomstig zijn van de Kiwanisclubs en dus ook weer voor de clubs moeten worden ingezet. Dat impliceert dat alleen een Kiwanisclub uit het district Nederland bij KNF een donatie of een voorfinanciering kan aanvragen. Daarbij zal steeds sprake zijn van co-financiering.  KNF is daarbij van mening dat een bijdrage van KNF ertoe moet doen en dus essentieel moet zijn voor het welslagen van een project en ook als zodanig zichtbaar moet zijn. Donaties door KNF hebben steeds een eenmalig karakter.

Als een voorfinanciering wordt verstrekt worden vooraf de condities waaronder die plaatsvindt vastgelegd.

Clubs kunnen een verzoek voor een donatie of voorfinanciering indienen bij de secretaris van KNF, Det Verhoeven, b.e.verhoeven@home.nl

Voor het verstrekken van een donatie wordt voorshands een maximum gehanteerd van         € 5.000 en ingeval van een voorfinanciering een maximum van € 10.000 

Ook wil het bestuur KNF de clubs attenderen op de mogelijkheden die het Kiwanis Children’s Fund (KCF) kan bieden bij het verstrekken van donaties.

Frans van der Avert,

voorzitter Kiwanis Nederland Fonds.

 

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.