Maandbericht Lustrumcommissie november 2020

Maandbericht Lustrumcommissie november 2020

1 april 2021 gewijzigd factsheet lustrumproject

 

FACTSHEET gewijzigd per 1 april 2021

 

KIWANIS DISTRICT NEDERLAND ISM HET VERGETEN KIND

1 Doel

2 voor wie is het bedoeld?

3 wat krijgen de kinderen daar eigenlijk voor?

4 wat is er nodig om dat te realiseren?

5 en hoe bereiken we ons doel: een vakantie voor 500 kinderen?

6 hoe organiseren wij dat?

7 hoe zorg je ervoor dat kinderen uit je eigen regio vakantie kunnen vieren?

8 en verder? Communicatie? Naamsbekendheid?

9 waar meld ik me als ik vragen heb

1 Doel

= een onvergetelijke vakantie verzorgen voor 500 kinderen uit een minder optimale omgeving

2 Voor wie is het bedoeld?

Heppie vakanties & weekenden is er speciaal voor kinderen van zes tot en met achttien jaar. Ook zijn er begeleide gezinsvakanties. Bij een weekend of vakantie van Heppie draait alles om gezelligheid, lol en onbezorgd spelen. Lekker ravotten en ontspannen in een leuke groep van leeftijdsgenootjes. Tegelijkertijd is er alle aandacht en zorg voor elk individueel kind. Positieve ervaringen in een geborgen sfeer, veilige omgeving en binnen een klimaat van oprechte aandacht, dat typeert Heppie vakanties & weekenden.

De vakantieweken en weekendcycli zijn bedoeld voor kinderen waar de dagelijkse situatie (even) niet optimaal is en voor de nodige spanningen zorgt. De kinderen hebben ontspanning en extra positieve aandacht nodig. Tegelijkertijd wordt het (pleeg)gezin/de opvanglocatie even ontlast.

Een Heppie vakantie duurt van maandag tot en met vrijdag, dus vijf dagen. Een Heppie weekend duurt van vrijdag tot en met zondag, dus drie dagen. Het weekend vindt 1x per maand plaats, vier maanden lang. In totaal gaat een kind vier keer naar een Heppie weekend.

Het gaat om kinderen:
●       uit de residentiële en gezinsvervangende jeugdhulp;

●       die op of onder de armoedegrens leven;

●       met ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD, ASS enz.)

●       met achterstanden of een licht verstandelijke beperking en/of

●       met een gehandicapte, ernstig zieke of verslaafde – ouder, broer en/of zus.

3 Wat krijgen de kinderen daar eigenlijk voor?

Deze kinderen krijgen een week of een weekend (in een cyclus van 4 keer) vakantie.

 De kindervakanties vinden plaats in:

●       Hotel Heppie in Mierlo

●       Groepsaccommodatie De BuitenJan in Veldhoven,

●       Hotel Heppie Veluwe in Vierhouten (start bouw 2021, planning ingebruikname 2022)

●       Op verzoek van Kiwanis wordt gedurende de samenwerking het zelfstandige Kinderhotel De Burcht in Wedde ook betrokken in de samenwerking.

4 Wat is er nodig om dat te realiseren?

Geld en handen uit de mouwen:

Elke club stort uiterlijk 1 september 2021 haar lustrumbijdrage van minimaal €2500,- op de rekening van Kiwanis Nederland Fonds (KNF).

Als je met je club een mooi project wil doen en de handen uit de mouwen wil steken om €2500,- in te zamelen, dan kan dat ook: alles is in dit kader van harte welkom!

Voorbeelden handen uit de mouwen:

•       Pop-Up Store Show it door KC Rheden

•       Brabantse Haringparty door KC Vught

•       Wijnactie, gezamenlijk georganiseerd door Kiwanisclubs Hilversum-Baarn, Laren en Het Gooi

Ook kunnen de leden van de Kiwanisclubs de eigen handen uit de mouwen steken  door zelf vanuit de eigen omgeving kinderen voor te dragen via de lokale instanties (gemeente, wijkteams, jeugdzorginstellingen) en het vervoer te organiseren van de kinderen naar het genoemde accommodaties.  

5 En hoe bereiken we ons doel: een vakantie voor 500 kinderen?

We bereiken dat door dit goede doel gedurende de lustrum periode van drie jaar (2020, 2021, 2022) te adopteren als lustrum project. Gedurende drie jaar kunnen zoveel mogelijk kinderen vakantie gaan vieren. Bovendien kunnen we gedurende drie jaar onze naamsbekendheid verder uitbouwen door mooie projecten te organiseren en activiteiten te ontwikkelen ten bate van de kinderen voor Het Vergeten Kind.

6 Hoe organiseren we dat?

Als je een project wil aanreiken of vervoer wilt organiseren voor Het Vergeten Kind, dan kun je daarover overleggen met Jeroen van Woudenberg van Het Vergeten Kind. Hij is te bereiken via jeroen@hetvergetenkind.nl.

Het Vergeten Kind blijft altijd verantwoordelijk voor de uiteindelijke toewijzing en indeling van de groepen. Er is hiervoor via  https://heppievakanties.nl/ een eenduidige aanmeldprocedure beschikbaar die leidend is. Het Vergeten Kind is verantwoordelijk voor de selectie, indeling, organisatie, uitvoering en begeleiding van de weekenden en vakanties.

7 Hoe zorg je ervoor dat kinderen uit je eigen regio vakantie kunnen vieren?

Als je kinderen weet uit jouw eigen regio die van een vakantie kunnen genieten, dan ga je als volgt te werk: Je benadert Jeroen van Woudenberg van Het Vergeten Kind. Jeroen zal de “aanmelding” aan de juiste persoon doorgeleiden voor correcte beantwoording.

8 En verder? Communicatie? Naamsbekendheid?

De Lustrumcommissie van Kiwanis Nederland streeft er naar een verbindende schakel te zijn tussen het bestuur, de clubs, de Divisies en Het Vergeten Kind. De lustrumcommissie communiceert met de leden via e-mail en de nieuwsbrief, social media en het online actieplatform (zie verder).

De Lustrumcommissie monitort de resultaten en afdrachten tijdens de lustrum periode en doet daarvan periodiek verslag. Daarnaast heeft de lustrumcommissie contact met afzonderlijke clubs.

Om de communicatie tussen de clubs en de lustrumcommissie helder en eenduidig te laten verlopen, heeft elke club een ‘lustrumcontactpersoon’.

Via het actieplatform, te benaderen via https://kiwanis.hetvergetenkind.nl/

kunnen alle individuele leden zien welke activiteiten worden ondernomen om fondsen te werven voor de kindervakanties. Ook kunnen eigen projecten op het platform gezet worden. Bovendien is inzichtelijk hoeveel kinderen inmiddels een Heppie vakantie kunnen beleven.

Verder staat op dit platform onder tips (via menu) een korte instructievideo hoe het platform optimaal te gebruiken.

Om onze naamsbekendheid te vergroten werken we intensief samen met Het Vergeten Kind. Zij hebben contacten en affiniteit met (social) media, deskundige communicatie-adviseurs en zij kunnen ons adviseren hoe we onze projecten zo goed mogelijk voor het voetlicht kunnen brengen.

9 Waar stort ik onze bijdrage?

Dit kun je doen aan de Stichting Kiwanis Nederland Fonds

IBAN:  NL03INGB0658462156

BIC:     INGBNL2A

Oormerk de storting door jouw Kiwanisclubnaam te vermelden ten bate van Het Vergeten Kind.

10 Waar meld ik me als ik vragen heb?

Dat kan allereerst bij de lustrumcommissie via jubelcommissie@kiwanis.nl. Als je concrete vragen hebt over het voordragen van kinderen of gezinnen, dan neem je contact op met Jeroen van Woudenberg van Het Vergeten Kind via jeroen@hetvergetenkind.nl

Content  en meldingen van opbrengsten voor het goede doel voor het Kiwanis-actieplatform door de eigen lustrum contactpersoon bij Guido Palm via g.palm@258-management.nl

Als vragen nog niet beantwoord zijn of je kunt toelichting gebruiken, benader ons dan gerust, telefonisch of via jubelcommissie@kiwanis.nl.  We staan graag voor jullie klaar.

Hartelijke groeten, namens de lustrumcommissie,

Maaike Roosen

06-23297018

 

/imagecache/download/uploads/2020/11/kind-schminck-1.jpg

Maandbericht november 2020

De afgelopen maanden zijn wij druk geweest met allerhande zaken om het lustrumproject, onze samenwerking met Stichting Het Vergeten Kind, meer handen en voeten te geven. We zijn nu zover dat de samenwerking staat en dat stappen gezet zijn voor een goede organisatie.

Vorig jaar, toen de regiobijeenkomsten nog nét en sommige net niet meer plaatsvonden, is er door de deelnemers aan de regiobijeenkomsten een aantal vragen gesteld.

Factsheet:
Wij hebben gedacht er goed aan te doen om de meest voorkomende vragen én antwoorden op te nemen in een factsheet. Een overzicht met vragen en antwoorden voor alle leden beschikbaar om te raadplegen.
De factsheet staat ook op de website. Bovendien kan de factsheet steeds aangevuld of aangepast worden naar gelang er vragen zijn die een antwoord nodig hebben.

Wij willen jullie vragen de factsheet (zie onder aan het bericht) te bekijken en er je voordeel mee te doen.
Mocht het vragen oproepen, dan horen wij het graag. En ook als je antwoorden op specifieke vragen mist, laat het vooral weten aan de lustrumcommissie, wij kunnen de factsheet dan relevant en up to date houden!
Alle opmerkingen kun je sturen naar jubelcommissie@kiwanis.nl.

Het actieplatform:
Inmiddels is de link naar het actieplatform bereikbaar. Je kunt het actieplatform bekijken via https://kiwanis.hetvergetenkind.nl/.
Hier vind je niet alleen de stand van zaken met betrekking tot de opbrengst tot nu toe, maar je vindt ook allerlei georganiseerde en te organiseren projecten. Zeker in deze tijd waarin we elkaar fysiek minder kunnen treffen, is het goed inspiratie op te doen over bijvoorbeeld online activiteiten, zodat je als Kiwanisclub tóch fondsen kunt inzamelen voor de kindervakanties.

Een oproep:
Binnenkort krijgen jullie lokale besturen een e-mail van de lustrumcommissie met de vraag om een lustrumcontactpersoon af te vaardigen van iedere club. Deze lustrumcontactpersoon is degene die contact heeft met de lustrumcommissie. Hij/zij kan alle vragen aan de lustrumcommissie kwijt en hij/zij wordt geholpen om informatie te delen én informatie op te halen uit het actieplatform. Ook hierover staat meer te lezen in de factsheet.

Deze moeilijke tijd die door COVID-19 wordt veroorzaakt, zorgt ervoor dat er veel zorgen zijn bij goededoelenorganisaties. Stichting Het Vergeten Kind is daarop geen uitzondering helaas. Des te mooier is het dat Kiwanis District Nederland de activiteiten die de Stichting Het Vergeten Kind realiseert heeft omarmd. Laten we ook elkaar omarmen en dankzij mooie (online) projecten zorgen voor een onbezorgde vakantie voor honderden kinderen!

Met, deze keer, een heppie groet van de lustrumcommissie!

 

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.