Oproep bijdrage Sint Maarten

Oproep bijdrage Sint Maarten

OPROEP

Beste clubbestuurders, beste penningmeester

Wij hebben een prachtig congres achter de rug, het afgelopen weekeinde in Laren. Het was een warm, goed bezocht en goed lopend congres met veel aandacht voor kinderen en kinderprojecten.

Op dit congres wilde het bestuur, mede op verzoek van een club, en de Algemene Vergadering niet voorbijgaan aan de gigantische vernielingen en ellende die de orkaan Irma onder andere op Sint Maarten heeft aangericht en waar ook heel veel kinderen het slachtoffer van zijn geworden. Zeker ook omdat in dit afgelopen weekeinde landelijk en op de TV zeer veel aandacht aan deze gebeurtenissen is besteed.

Op voorstel van het bestuur heeft de Algemene Vergadering er onder applaus mee ingestemd om als bijdrage aan de noodhulp die NU nodig is voor Sint Maarten € 10.000,- over te maken uit de kas van het Kiwanis Nederland Fonds (KNF) naar het Rode Kruis. Unaniem door de aanwezigen op deze Algemene Vergadering werd besloten de 110 Kiwanisclubs in Nederland te vragen € 100,- over te maken aan het KNF om daarmee de kas weer op peil te brengen voor situaties dat opnieuw noodhulp nodig is.

Hierbij verzoeken wij jullie € 100,- over te maken naar:

Stichting Kiwanis Nederland Fonds (KNF) IBAN: NL 03 INGB 06 58 46 21 56 onder vermelding van:

Sint Maarten

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.