Oproep Congres Sittard 12 september 2015

Oproep Congres Sittard 12 september 2015

Secretaris Ap Lammers
Hogestraat 51,
6953 AR Dieren.
Telefoon: 06 53394768
e-mail: secretaris@kiwanis.nl

Aan: Leden Kiwanis clubs in District Nederland

Van: Bestuur Kiwanis International District Nederland

Datum: 4 juni 2015

Betreft: Goed te keuren door Algemene Vergadering op zaterdag 12 september 2015 te Sittard

Geachte Leden,

Zaterdagmorgen 12 september 2015 om 10:30 uur wordt in Sittard de jaarlijkse Algemene Vergadering van Kiwanis International District Nederland gehouden. Van enkele onderwerpen wordt instemming van de leden gevraagd. De bij die onderwerpen behorende stukken kunt u via deze link uploaden. Ook een aantal stukken doen wij u alvast ter informatie toekomen.

Wij verzoeken de secretarissen om deze onderwerpen / stukken ter bespreking op de eerstvolgende agenda van het bestuur en de club te zetten.

Eventuele amendementen dienen door de betreffende club tenminste 6 weken voor het congres (uiterlijk 2 augustus 2015) bij de secretaris van het bestuur te worden ingediend. (secretaris@kiwanis.nl)

De concept agenda treft u aan bij de te uploaden stukken. Definitieve agenda ontvangt u in augustus 2015.

Onderstaand treft u de flyer van het congres aan. Wij hopen op 12 september 2015 velen van u in de Schouwburg van Sittard te mogen begroeten.

Via deze link kunt u zich voor het congres opgeven. Drie leden van elke club hebben stemrecht, en kunnen zich gratis inschrijven, mits de club de contributienota 2014 - 2015 heeft voldaan.

Voor vragen over de stukken kunt u contact op nemen met één van de bestuursleden of met de luitenant gouverneur van uw divisie.

Met vriendelijke Kiwanis groet, mede namens het bestuur van Kiwanis International District Nederland,

Ap Lammers

Districtssecretaris Kiwanis Nederland

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.