Oproep Gouverneur Elect 2019-2020

Oproep Gouverneur Elect 2019-2020

Aan: leden Kiwanis International District Nederland

Geachte Dames en Heren,

Kandidaatstelling Gouverneur Kiwanis International District Nederland 2020-2021.

Uiterlijk 15 mei 2019 ontvangt de Districtssecretaris gaarne namen van door de clubs gesteunde kandidaten. In het kader van modernisering en hetgeen de maatschappij voor de toekomst verwacht van serviceclubs, spreekt het bestuur de wens uit, dat ook jonge kandidaten (m/v) zich geroepen voelen om zich kandidaat te stellen voor deze uitdagende functie.

Het Algemeen Bestuur draagt kandidaten voor, waarna verkiezing plaats vindt op de Algemene Vergadering van het District tijdens het congres op zaterdag 14 september 2018 in Hilversum. Het bestuur streeft naar een verkiezing uit meerdere kandidaten.

Profiel van de Gouverneur

De Gouverneur is de spin in het web van het District. Van kandidaten wordt verwacht dat zij

-de normen en waarden van Kiwanis uitdragen en gepassioneerd spreken over Kiwanis en haar rol in de maatschappij;

-een lange termijn visie hebben op de rol van Kiwanis als serviceclub in de maatschappij;

-de noodzaak tot verjonging en modernisering van Kiwanis onderschrijven en daaraan richting kunnen geven;

-uitvoering geven aan het beleid dat door Kiwanis International wordt vastgesteld; uiteraard met inachtneming van de regionale context;

-als Luitenant Gouverneur of secretaris KI-DN eerder lid waren van het Algemeen Bestuur van het District;

-met name in het Gouverneursjaar 2020/2021 jaar taken efficiënt kunnen organiseren en delegeren.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Gouverneur Peter Pietersen.

Kandidaatstelling van de kandidaat, middels de Club, met akkoord verklaring van de kandidaat dient u te zenden aan de secretaris van het District Nederland:

Ap Lammers, Hogestraat 51, 6953 AR Dieren E-mail secretaris@kiwanis.nl

Met vriendelijke groet, with kind regards,

Secretaris Kiwanis Internationaal District Nederland

Ap Lammers

Hogestraat 51,

6953 AR Dieren

Tel. 06 53394768

e-mail: secretaris@kiwanis.nl

website: www.kiwanis.nl #kidsneedkiwanis

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.