Oproep jubilleum congres 2016

Oproep jubilleum congres 2016

Aan: Leden Kiwanis clubs in District Nederland

Van: Bestuur Kiwanis International District Nederland

Datum: 21 juni 2016

Betreft: Algemene Vergadering op zaterdag 17 september 2016 te Alphen aan de Rijn

Geachte Leden,

Zaterdagmorgen 17 september 2016 om 10:30 uur wordt in Alphen aan de Rijn de jaarlijkse Algemene Vergadering van Kiwanis Nederland gehouden. Van enkele onderwerpen wordt instemming van de leden gevraagd. De bij die onderwerpen behorende stukken kunt u hier vinden. Klik hiervoor op link Downloads. Ook treft u een aantal informatieve aan.

Wij verzoeken de secretarissen om deze onderwerpen / stukken ter bespreking op de eerstvolgende agenda van het bestuur en club te zetten.

Eventuele amendementen dienen de clubs tenminste 6 weken voor het congres (uiterlijk 9 augustus 2016) bij de secretaris van het bestuur te worden ingediend. (secretaris@kiwanis.nl )

De concept agenda treft u eveneens aan in de up te loaden stukken. Definitieve agenda ontvangt u begin september 2016.

Hier komt de link.

Onderstaand treft u link naar een filmpje aan over de congresplaats . Wij hopen op 17 september 2016 velen van u in het Archeon te Alphen aan de Rijn te mogen begroeten.

https://www.youtube.com/watch?v=lwBX6XjwBnE

Via onderstaande link kunt u zich voor het congres opgeven. Elke club heeft, mits men de contributienota heeft betaald, recht om 3 leden gratis in te schrijven.

http://www.kiwanis.nl/congresregistratie

Voor vragen over de stukken kunt u contact op nemen met één van de bestuursleden (dagelijks bestuur of de luitenant gouverneur van uw divisie).

Met vriendelijke Kiwanis groet mede namens het bestuur

van Kiwanis International District Nederland

seretaris Kiwanis District Internationaal Nederland

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.